Fyra enkla sätt att minska stressen

Stress är inte bara en vag känsla av att man är överarbetad, orolig eller utmattad. Det är ett fysiologiskt fenomen som går att observera och mäta.

Enkelt uttryckt är stress en fysisk reaktion som uppstår när det autonoma nervsystemet domineras av den sympatiska aktiviteten och den parasympatiska aktiviteten är låg. Då frigörs en komplex blandning av hormoner och kemikalier som i sin tur ger upphov till ett flertal reaktioner som blodtrycksökning, pulshöjning och ökad muskelspänning. Genom att analysera pulsförändringarna slag för slag gör Firstbeat det möjligt att övervaka stress och återhämtning under hela dagen.

Bra och dålig stress

Det är viktigt att komma ihåg att stress inte alltid behöver vara något negativt. Positiv stress hjälper en att fokusera på arbetet och nå resultat. Höga stressnivåer kan också vara ett tecken på att något positivt och spännande händer i ditt liv just nu. Negativ stress, å andra sidan, orsakar oro och obehag. Den får dig att känna dig maktlös och försämrar din arbetsinsats.

Båda typerna av stress är en oundviklig del av livet. Målet är inte att eliminera stress helt och hållet, utan att hantera den och hitta balans.

Du behöver inte undvika stress helt, men det är bra att hålla ett öga på stressnivån under dagen och hitta balansen mellan stress och återhämtning. (Klicka för att förstora)

Du behöver inte undvika stress helt, men det är bra att hålla ett öga på stressnivån under dagen och hitta balansen mellan stress och återhämtning. (Klicka för att förstora)

Firstbeats Livsstilsanalys visar stressnivån i din egen kropp och ger dig feedback på om du lyckats balansera upp stressen med tillräcklig återhämtning under mätperioden på 72h. Det krävs inte alltid långa mindfulnessövningar eller vistelser på yogaläger för att minska stressen. Det finns massvis med enkla tekniker som man kan använda sig av för att slappna av.

Lär dig enkla sätt att minska stressen med dessa fyra tips:

1. Håll dig i form

Träning minskar stressnivån på ett något motsägelsefullt sätt. När man tränar ökar aktiviteten i det sympatiska systemet och den parasympatiska aktiviteten minskar, vilket leder till frigöring av stresshormoner och andra fysiologiska svar. Därför är träning faktiskt en stressfaktor för kroppen.

Regelbunden träning ger upphov till fysiologiska förändringar som förbättrar kroppens förmåga att anpassa sig till stress.

Det har dock påvisats att regelbunden träning och god kondition ger upphov till fysiologiska förändringar som förbättrar kroppens förmåga att anpassa sig till stress. En studie där Firstbeats Bodyguard-mätning användes visade att fysisk aktivitet är kopplad till lägre objektiv stressnivå under arbetsdagen.

Om man tränar regelbundet förbättras inte bara konditionen utan även stresståligheten!

2. Undvik alkohol

Att ta ett glas vin eller några öl, eller kanske mer, är en vanlig reaktion på stress. Men bara för att man känner sig avslappnad innebär det inte att man inte är i riskzonen, fysiologiskt sett. Alkohol är en stor stressfaktor för kroppen. Den framkallar en stressrespons genom att stimulera det sympatiska nervsystemet, vilket i sin tur frigör stresshormoner och ökar blodtrycket och pulsen.

Alkohol gör även sömnen mindre effektiv – vilket kan förvärra känslor av stress och oro. En vetenskaplig studie som bygger på Firstbeats databas visade att så lite som en enda drink kan vara tillräckligt för att minska sömnens återhämtningskvalitet.

3. Bara andas

Att andas är förmodligen det bästa sättet att stressa av. Metoden utgår från vagusnerven som styr många olika viktiga funktioner, till exempel puls, matsmältning och andning.

Även om det autonoma nervsystemet mestadels inte är viljestyrt går det att påverka vagusnerven genom andning. Djup och långsam magandning aktiverar vagusnerven och utlöser en avslappningsreaktion. (Wang et al. 2010).

4. Kramas mer

Flera studier har visat på positiva fysiologiska och biokemiska effekter av beröring. Bland fördelarna finns lägre blodtryck, långsammare puls och minskade nivåer av stresshormoner. Så om du känner dig utmattad efter en stressig arbetsdag kan det vara en bra idé att krama om en kompis eller din partner.

Det är också bra att få massage som är en av de mest effektiva formerna av beröring. Man har påvisat att vagusnervens aktivitet ökar omedelbart efter en massagebehandling. (Field, 2011.)

Firstbeat Life hjälper dig att identifiera belastande och återhämtande faktorer i din vardag som gör att du lättare kan hitta baland i livet.

Mer om Firstbeat Life (på engelska) 

Relaterade artiklar

Är det livet – eller arbetslivet som tröttar ut dig? Förebygg utmattning – ta hand om din återhämtning!

Blogg #Stresshantering #Sömn och återhämtning

Är det livet – eller arbetslivet som tröttar ut dig? Förebygg utmattning – ta hand om din återhämtning!

När vi stannar upp och betraktar världen och ser hur många som springer runt i arbetslivets ekorrhjul känns det ibland som om man själv vill lyfta upp händerna och bara…