Superkompensation bland chefer, del 1/4: Grunderna för gott ledarskap

Du som är chef, orkar du enbart leda eller har du tillräckliga resurser även för utveckling?

Av chefer krävs utöver affärskompetens god fysisk, psykisk och social beredskap för olika påfrestande ledningssituationer – därför är det viktigt att kunna återhämta sig så väl som möjligt. Om chefen inte återhämtar sig blir hans eller hennes agerande reaktivt och presterande. Alla energi går åt till att släcka bränder och resurserna räcker inte till att utveckla organisationen eller sig själv.

Satsa på grunderna

God prestationsförmåga inom alla livets delområden säkerställs genom att ta hand om balansen mellan påfrestning och vila. Då man lyckas skapa en balans mellan påfrestning och vila och prestationsförmågan ökar, kallas detta fenomen för superkompensation. Avsikten är alltså att förbättra prestationsnivån. Idrottare strävar efter superkompensation med målmedveten träning och optimerad återhämtning. Även för chefer är det viktigt att liksom idrottare systematiskt utveckla sina färdigheter, för att utvecklas som ledare. God återhämtning säkerställs genom att sova tillräckligt, undvika belastningsfaktorer som skadar återhämtning, äta hälsosamt, motionera regelbundet och göra saker som man själv upplever som viktiga. Om de grundläggande faktorerna för återhämtning inte är i skick exempelvis då det gäller näring, lyckas man inte uppnå superkompensation. Enbart sömn är inte tillräckligt om de övriga grundläggande faktorerna för återhämtning inte är i skick.

Johtajan superkompensaatio

Dålig återhämtning minskar ledarens resurser för att utveckla såväl sig själv som organisationen.

Ledarens prestationsnivå kan delas in i tre typer: ledare som orkar leda bra, ledare som har de grundläggande resurserna samt ledare som just och just orkar leda. Vanligtvis är en ledare som har en hälsosam livsstil innovativ och har färdigheter för att klara sitt arbete utan alltför stor belastning. En ledare av detta slag är vanligtvis även framtidsorienterad. En ledare som ständigt är stressad är ofta problemfokuserad. Ofta är en situation av detta slag även förknippad med ohälsosam diet, ökad användning av njutningsmedel och för lite motion och sömn. Dessa faktorer skapar för sin egen del ett accelererande ekorrhjul.

Självreflektering

Ledare tvingas ofta befinna sig i ständig osäkerhet. Att befinna sig på sitt osäkerhetsområde snabbar upp neurologiska funktioner och förbrukar resurser och därför är det viktigt att utveckla sina färdigheter för att arbeta som ledare. Det lönar sig även att fundera över motiven för ledning: Varför är jag chef, vill jag överhuvudtaget vara chef och vilken slags chef vill jag vara? På lång sikt påverkar det återhämtningen att agera i strid med sina egna motiv. Om ledaren inte är motiverad av att vara en del av ledningsgruppen eller inte genuint kan förbinda sig till företagets värden eller mål kan detta leda till olika psykosomatiska symtom.

Det är även viktigt att identifiera vilket känsloläge chefen normalt befinner sig i: I vilket känsloläge leder man ett möte, kan man vid behov ändra sitt eget känsloläge under mötet och kan man lugna sig och återhämta sig inför nästa möte? Ständig negativitet leder till hög stressnivå och försämrar återhämtningen. Man borde kunna balansera stressnivån under dagen och kunna lugna ner sig vid behov.

Denna text är den första i en bloggserie i fyra delar om superkompensation bland chefer, som publiceras under våren. I fortsättningen fördjupar vi oss i vad superkompensation bland chefer innebär fysiskt, psykiskt och socialt samt för affärsverksamheten. Mer information ges i Firstbeats webbseminarier och under Firstbeats evenemang. Kom med!

Läs mer om Firstbeat Kartläggning av arbetsförmågan

Läs den andra delen av bloggserien här.

Satu Tuominen
Livsstilsspecialist, Firstbeat

Hannu Laakkonen
Executive coach, eMBA, Introspecta

Jaakko Kotisaari
Livsstilsspecialist, Firstbeat

Relaterade artiklar