Uusi tutkimus paljastaa, että Firstbeat Lifen kävelykuntotesti on tarkka työkalu sydän- ja hengityselimistön kunnon arviointiin potilasaineistoissa

Tero Myllymäki

Tero MyllymäkiFysiologisen tutkimuksen johtaja, Firstbeat

Firstbeat Life

Aerobinen kestävyyskunto (VO2max) kertoo kehon kyvystä kuljettaa ja käyttää happea energiaksi fyysisen harjoituksen aikana. Se viestii hengitys-, sydän- ja lihasjärjestelmien vuorovaikutuksesta hapen vastaanottamisessa, toimittamisessa ja hyödyntämisessä energiaksi, ja näin ollen heikentynyt kestävyyskunto kertoo heikkouksista yhdessä tai useammassa näistä olennaisista fysiologisista järjestelmistä. Ei ole siis ihme, että alhainen kestävyyskunto on yhdistetty itsenäisesti kohonneeseen sydän- ja verisuonisairauksien, syövän ja sairastavuuden esiintyvyyteen sekä kaikista syistä johtuvaan kuolleisuuteen. Aerobinen kunto voi olla jopa vahvempi kuolleisuuden ennustaja kuin vakiintuneet riskitekijät, kuten tupakointi, verenpainetauti, korkea kolesteroli ja tyypin 2 diabetes. Näiden havaintojen perusteella American Heart Association on jopa esittänyt sydän- ja hengityselimistön kunnon olevan vitaaliparametri, joka olisi syytä lisätä kliiniseen käytäntöön yhdessä perinteisten terveystietojen kanssa potilaan terveysriskien optimaaliseen arvioimiseen.

Miten Firstbeat Lifea käytetään kuntotason arvioimiseen?

Koska aerobinen kestävyyskunto, siis maksimaalinen tai korkein rasituksessa saavutettu hapenkulutuksen taso (eli VO2max tai VO2 Peak), on niin tärkeä henkilön terveyden ja suorituskyvyn tilan parametri, tulisi saatavilla olla helposti käytettäviä menetelmiä kunnon testaamiseen suuressa mittakaavassa ja arkielämän olosuhteissa. Näiden menetelmien ei pitäisi vaatia koulutettua henkilökuntaa, kalliita mittalaitteita ja maksimaalisen liikuntasuorituksen tekemistä laboratoriossa. Firstbeat tarjoaa tällaisen käyttökelpoisen menetelmän Firstbeat Life -palvelussa 30 minuutin omatoimisen reippaan kävelyn muodossa, samalla kun kevyellä mittalaitteella kerätään sykevaihtelu- ja kiihtyvyystietoja. Firstbeat Lifen avulla kuntotasotiedon hyödyntäminen on erittäin helppoa Firstbeat Life -mobiilisovelluksen loppukäyttäjälle sekä ammattikäyttäjille ja asiantuntijoille, jotka suunnittelevat ja tukevat asiakkaidensa matkaa terveyteen ja elämäntapoihin liittyvän mittausdatan avulla.

Uusi tutkimus selvitti Firstbeatin kuntotasoarvion tarkkuutta

 JMIR Cardio -tiedelehdessä julkaistu uusi tutkimus arvioi Firstbeatin kestävyyskuntotasoarvion validiteetin työikäisillä aikuisilla, joilla oli erilaisia sydän- ja verisuonitautien riskitekijäprofiileja. Tutkimukseen osallistui yli 70 henkilöä, jotka suorittivat kontrolloidun kuntotestin kävelemällä liikuntalääketieteen laboratorion juoksumatolla. Testin aikana osallistujien hapenkulutusta mitattiin kaasuanalyysimenetelmällä (ns. kultainen standardi) heidän hapenkulutuksensa huipputason mittaamiseksi. Erillisessä tilaisuudessa osallistujat suorittivat 30 min kävelyn itse valitsemallaan reippaalla tahdilla 200 metrin sisäjuoksuradalla tutkijan valvonnassa. Tutkimuksessa verrattiin näiden kahden testin tuloksia toisiinsa.

Kun tarkasteltiin kaikkien 74 osallistujan tuloksia havaittiin, että Firstbeatin kuntotasoarvion ja laboratoriotestissä mitatun kuntotason keskimääräinen ero hapenkulutusarvona oli minimaalinen (-0,1 ml/kg/min). Keskimääräinen absoluuttinen ero oli 3,1 ml/kg/min, mikä vastaa 10,4 %:in eroa. Lisäksi näiden kahden menetelmän välillä oli hyvä vastaavuus, koska tulosten korrelaatiokerroin oli r=0,88 (95 % CI 0,80- 0,92).

Kuva 1: Bland-Altman -kuvaaja tuloksista. Jokainen piste esittää yhden henkilön tuloksen. Ero Firstbeat- kuntotasoarvion ja laboratoriossa mitatun kuntotason välillä näkyy Y-akselilla. Keskimääräinen ero oli minimaalinen (0,1 ml/kg/min), ilmaistuna yhtenäisellä mustalla viivalla.

Kuva 2: Korrelaatio Firstbeatin arvioiman ja laboratoriossa mitatun hapenkulutuksen huipputason eli kestävyyskunnon välillä.

Tulokset osoittivat myös, että Firstbeat-menetelmä tarjosi samanlaisen tarkkuuden naisilla ja miehillä sekä ikä- ja kehonkoostumusluokissa sekä osallistujilla, joilla oli verenpainetauti, normaali glukoosiaineenvaihdunta, verensokeri koholla ja metabolinen oireyhtymä. Tulokset olivat epätarkempia 2- tyypin diabeetikoilla kuin muilla alaryhmillä.

Tutkijat totesivat, että menetelmien välisten erojen pysyminen +1 tai -1 metabolisen ekvivalentin (MET) sisällä (eli ± 3,5 ml/kg/min) olisi merkityksellistä, koska +1 tai -1 MET tarkoittaa prognostisesti merkittävää poikkeamaan kuntotasossa. Firstbeatin kävelykuntotesti täytti tämän vaatimuksen, sillä ero Firstbeat- menetelmän ja laboratoriotuloksen välillä oli keskimäärin 0,89 MET (=3,1 ml/kg/min). Tutkimuksen tekijät päättelivät, että ero Firstbeat-menetelmällä suoritettuun laboratoriotestiin on todennäköisesti alle tai ainakin hyvin lähellä kliinisesti merkittävää tasoa 3,5 ml/kg/min työikäisillä aikuisilla, joilla on sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä.

Tutkijoiden johtopäätös oli, että Firstbeatin kuntotestitulosten tarkkuus oli yleisesti ottaen hyvä ja että laajamittaisesta kliinisestä näkökulmasta katsottuna puettavilla mittalaitteilla pystytään arvioimaan kestävyyskuntoa hyväksyttävällä tarkkuudella kliinisesti merkityksellisissä populaatioissa.

Mitä vaikutuksia tällä tutkimuksella on?

Tutkimus osoitti, että ei-maksimaalinen omaan tahtiin suoritettu kävelykuntotesti yhdistettynä Firstbeatin sykevälivaihtelu- ja kiihtyvyystietojen analyysin voi tuottaa tarkkoja VO2max-tuloksia jopa kliinisesti haastavissa populaatioissa, joilla on kohonneita terveysriskejä. Firstbeat Life tarjoaa menetelmän, joka soveltuu laajamittaiseen käyttöön arkielämän olosuhteisiin. Kuntotasoon liittyvän tiedon hyödyntäminen käyttäytymisen muutosinterventioihin voi muuttaa kuntotason kehityskulkuja eliniän aikana ja siten vaikuttaa myönteisesti terveyteen. On hyvä huomioida, että henkilön ei tarvitse saavuttaa hyväkuntoisuutta hyötyäkseen parantuneesta kunnosta. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että usein merkittävimmät terveyshyödyt voivat toteutua silloin, kun heikoimmassa kunnossa olevat parantavat kuntoaan edes hieman. Firstbeat Life mahdollistaa helpon kuntotason seurannan sekä terveydenhuollossa että hyvinvoinnin parissa toimiville alan asiantuntijoille. Käytetään tämä tilaisuus hyödyksi!

Firstbeat Life – johtava teknologia asiakkaidesi terveyden ja hyvinvoinnin tukena. Auta valmennettavia stressin ja palautumisen hallinnassa. Tutustu Firstbeat Lifeen.

Firstbeat Life kumppaneille

Tero Myllymäki

Tero Myllymäki Fysiologisen tutkimuksen johtaja, Firstbeat

Lisää artikkeleita

Katkaise kuormitus ajoissa ja pidä huolta terveydestäsi – Firstbeat Lifen huomautukset heikosta palautumisesta tuovat turvaa mies katsoo puhelinta

Blogi #Stressi & Palautuminen #Firstbeat Life

Katkaise kuormitus ajoissa ja pidä huolta terveydestäsi – Firstbeat Lifen huomautukset heikosta palautumisesta tuovat turvaa

Fysiologinen data avaa kehosi reaktioita, mutta miten osata reagoida arjen haasteisiin oikein ja pitää huolta omasta terveydestä? Yksilölliset huomautukset Firstbeat Life -hyvinvointipalvelussa kertovat, jos mittaustuloksesi vaativat erityistä huomiota ja on aika tehdä muutoksia.