Minä yönä uni on kaikkein palauttavinta?

elo 2 2016 in Uutiset

firstbeat-UK-sleep-research

Suomalaisen Firstbeatin Iso-Britanniassa toteuttaman tutkimuksen mukaan tiistaiyönä.

Tutkimus toteutettiin analysoimalla Firstbeatin Iso-Britanniassa tehtyjen sykevälimittausten tietokantaa. Tietokanta on koottu Firstbeatin paikallisen yhteistyökumppanin Optima-Lifen toteuttamista Hyvinvointianalyysimittauksista ja se sisältää ympärivuorokautista, yksityiskohtaista sykevälivaihteludataa yhteensä 16 219 vuorokaudelta (44,5 vuodelta). Tietokanta sisältää syketietoa 4 866 britiltä, joista 2911 on naisia ja 1955 miehiä. Tietokantaa on koottu yli kymmenen vuoden ajan, joten näin kattavaa tietokantaa ei todennäköisesti ole aikaisemmin koottu samalta alueelta.

Tutkimuksessa sykevälivaihtelua mitattiin Firstbeatin Bodyguard 2 -mittalaitteella, joka tallentaa myös kehon liikettä sisäänrakennetun kiihtyvyysanturin avulla. Mittausdata analysoitiin Firstbeat Hyvinvointianalyysilla. Mittaukset toteutettiin ihmisten arkielämässä, joten tietokannasta johdetut huomiot kuvastavat hyvin brittien todellisia aktiivisuustottumuksia, stressitasoa ja palautumista sekä niiden vaikutuksia. Jokainen osallistuja mittasi sykevälivaihteluaan kolmen peräkkäisen vuorokauden ajan ja kirjasi sähköiseen päiväkirjaan päivittäiset aktiviteettinsa ja tapahtumansa mittausjakson ajalta.

Hyvä kunto, vähemmän stressiä, parempaa palautumista

Tutkimuksen tulosten mukaan hyvässä fyysisessä kunnossa olevat britit kokivat vähemmän stressiä, heillä esiintyi vähemmän stressaavia hetkiä päivän aikana ja he myös palautuivat paremmin. Hyvä palautuminen auttaa ylläpitämään voimavaroja, sietämään painetta ja jaksamaan stressaavina ajanjaksoina.

palautuminen vs stressi-kaavio

Yllä oleva kaavio esittää isobritannialaisten koetun ja mitatun stressin sekä mitatun palautumisen määrän eri kuntoluokissa.

Kaavion yläosassa oleva viiva edustaa osallistujien kokemaa stressiä kuntoluokan mukaan. Tulokset paljastavat koetun stressin määrän olevan sitä pienempi, mitä paremmassa fyysisessä kunnossa osallistuja on.

Kaavion punainen palkki edustaa osallistujien objektiivista, mitattua stressiä kuntoluokan mukaan ja vihreä palkki objektiivista palautumista. Paremman fyysisen kunnon vaikutus näkyy sekä alhaisena objektiivisen stressin että korkeampana palautumisen määränä.

Laadukasta palautumista alkuviikosta

Perjantai- (7 h 39 min) ja lauantaiöisin (7 h 46 min) britit nukkuvat pidemmät yöunet viikon muihin öihin verrattuna. Sunnuntaiaamujen kiireettömyys todennäköisesti vaikuttaa lauantaiyön unen määrään pidentävästi, sillä britit nukkuvat keskimäärin 24 minuuttia enemmän lauantaiyönä verrattuna arkiöihin.

palautuminen-yön-aikana-kaavio

Yllä olevassa kaaviossa violetti viiva kuvaa unen kestoa tunteina ja vihreä viiva palautumisen määrää unen aikana. Pitkät unet eivät kuitenkaan tarkoita välttämättä hyvää palautumisen määrää. Kun tarkastellaan mitattuja öitä, tiistaiyöt osoittautuvat kaikkein palauttavimmiksi, sillä 51,11 % uniajasta on palautumista. Öinen palautumisprosentti laskee tasaisesti loppuviikkoa kohden, mutta nousee takaisin 54,60 %:iin maanantaiyönä.

Tietokannan mukaan palautuminen on kaikkein heikointa perjantai- ja lauantaiöinä. Tällöin vain hieman alle puolet unijaksosta on palauttavaa, mihin vaikuttaa todennäköisesti osaltaan arki-iltoja runsaampi alkoholin käyttö. Tämä arvio perustuu Suomessa suoritettuun tietokantatutkimukseen, jossa analysoitiin yli 150 000 mittausta. Alkoholi vaikuttaa palautumiseen yksilöllisesti, mutta tyypillisesti kaksi tai useampi alkoholiannosta vaikuttaa palautumiseen negatiivisesti.

Naiset kokevat enemmän stressiä

Tutkimuksen tilastot osoittavat, että päivän aikana naiset ovat pidemmän aikaa stressitilassa (50,30 %) kuin miehet (45,60 %) mutta palautuvat melkein saman verran kuin miehet. Väittämään ”Tunnen itseni usein stressaantuneeksi” 63,50 % naisista vastasi myöntävästi, kun taas miehistä vain 57,40 % koki samoin.

Tutkimuksen mukaan naiset nukkuvat yön aikana hieman miehiä pidemmät unet, mutta miesten yönaikainen palautuminen on parempaa. Miehet palautuvat keskimäärin kahdeksan minuuttia pidemmän ajan unijakson aikana. Yli 60 % molempien sukupuolten edustajista koki kuitenkin itse nukkuvansa riittävästi.

Isobritannialaiset miehet palautuvat myös vapaa-ajallaan naisia tehokkaammin, sillä he palautuvat keskimäärin 88 minuuttia päivässä ja naiset vain 77 minuuttia päivässä.

Lisää tutkimustuloksia tulossa pian

Nämä kolme havaintoa ovat vain alkupaloja koko Firstbeatin Iso-Britannian tietokannan tarjoamasta informaatiosta. Firstbeatin tutkijat jatkavat tietokannan analysointia, jotta löydetään yhä enemmän informatiivista tietoa vallitsevista tavoista ja tottumuksista. Tiedottamalla havainnoista voidaan edistää tietoisuutta terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista ja ongelmista Iso-Britanniassa. Tutkittavia aiheita on useita ajankohtaisia, kuten työstressin ja liikunnan vaikutukset työpaikoilla, liikuntaa harrastavien määrä ja harjoitusten kesto, fyysisen aktiivisuuden vaikutukset ja vallitsevat terveyskäsitykset.

Tiedustelut:
Juho Tuppurainen, varatoimitusjohtaja, Firstbeat
juho.tuppurainen@firstbeat.fi
p. 040 5205 986

Tiedustelut Firstbeatin analytiikasta:
Tero Myllymäki, fysiologisen tutkimuksen johtaja, Firstbeat
tero.myllymaki@firstbeat.fi
p. 040 749 7595

Piditkö lukemastasi? Tilaa uutiskirjeemme.