Nuorten työntekijöiden tukeminen kannattaa – työuranaikainen hyvinvointi vahvistuu ja syrjäytymisriski pienenee

syys 13 2016 in Uutiset

Työkykyjohtaminen

Working-men-woman

Valtakunnallisesti Suomessa on lukuisia työnantajia, joiden palkkalistoilla on paljon 18-24 vuotiaita työntekijöitä. Työhyvinvoinnin toimenpiteitä on kohdennettu nuoriin aikuisiin melko vähän, vaikka nuorten työntekijöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tukeminen on erittäin kannattava sijoitus.

Pienillä arkisilla valinnoilla ja ammattitaitoisella valmennuksella saadaan aikaan pysyviä myönteisiä ajattelumalleja ja toimintatapoja nuoren aikuisen elämään. Näillä on yksilön henkilökohtaisen ja työelämän vuosiketjussa merkittävä rooli yksilön hyvinvoinnin, työnantajan ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Nuoret motivoituneita ottamaan vastuuta

Nuorilla työntekijöillä työssäuupumisen merkit ovat selvästi näkyvissä jo varhaisessa vaiheessa. Nuorilla aikuisilla on haasteita ajan- ja elämänhallinnassa siinä missä vanhemmillakin työntekijöillä, mutta nuorilla aikuisilla ajattelumallit, tavat ja rutiinit eivät ole vielä urautuneet. Siksi tässä ikäryhmässä muutosten luominen arkeen on helpompaa, kuin pidempään työelämässä olleilla. Kun nuoreen työntekijään saa luottamuksellisen yhteyden, on nähtävissä iso halu tarttua uuteen.

RAY toteutti pilottihankkeen nuorille

Raha-automaattiyhdistys RAY panosti nuoriin 18-24-vuotiaisiin työntekijöihin kokonaan etävalmennuksena toteutettuna työhyvinvointivalmennuksen pilottiprojektina. 4 kk valmennus toteutettiin keväällä 2016, ja tulokset ovat näkyviä.

Valmennus toteutettiin yhteistyössä Movendos Oy:n, Firstbeatin ja valmennusyritys Pro-Energyn kanssa. Varsinainen yksilöllinen etävalmennus kesti neljä kuukautta. Valmennusjaksoon sisältyivät jatkuva etävalmennustuki, yksilölliset valmennustehtävät sekä kolme syventävää puhelua. Valmennuksessa keskityttiin yksilöllisin painopistein henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tukemiseen.  Konkreettiset etävalmennustehtävät sekä niihin liitetyt harjoitukset ja videomateriaali tukivat ajankäytön hallintaa, kokonaistressin vähentymistä, ja palautumista sekä itsetunnon ja itsetuntemuksen kehittymistä.

Valmennuksen alussa ja lopussa toteutettu Firstbeat Hyvinvointianalyysi ja Movendos-hyvinvointikartoitus osoittivat, että valmennettavien palautumisen määrä ja laatu sekä koettu kokonaishyvinvointi kasvoivat ja koettu stressitaso laski merkittävästi. Mitattavien tulosten rinnalla valmennettavien oma kokemus myönteisestä elämänmuutoksesta oli suuri.  Nuorten aikuisten kohderyhmälle valmennus oli erittäin tarpeellinen ja hyödyllinen.

”Nuoret ovat meille tärkeä ja suhteellisen iso kohderyhmä RAY:ssä. Pilotin käynnistyessä alle 25-vuotiaita työntekijöitä työskenteli meillä noin 400. Tavoitteena oli kehittää toimintamalleja nuorten työssäjaksamisen tukemiseksi sekä voimavarojen jakamiseksi elämän eri osa-alueiden välillä. Lisäksi haluttiin herätellä nuoria tunnistamaan omien elämäntapojen merkitystä jaksamiselle ja hyvinvoinnille”, RAY:n työhyvinvointiasiantuntija Johanna Agopov kertoo.

Pilottiprojektin psyykkinen valmentaja Pauliina Avola toteaa nuorten aikuisten valmentamisesta seuraavaa:

”Nuorten aikuisten valmentaminen on erittäin palkitsevaa, koska nuoret aikuiset ovat valmiita ja motivoituneita ottamaan vastuuta uusista ajattelu- ja toimintamalleista elämässään. Tämä lisää merkittävällä tavalla tietoisuutta omasta elämästä ja kasvattaa psyykkistä joustavuutta, joka toimii puskurina uupumiselle, masennukselle ja muille mielenterveysongelmille.”

Kun nuoret aikuiset saavat hyvinvointia tukevia voimavaroja elämäänsä jo varhaisessa vaiheessa, voidaan henkistä ja fyysistä sairastumista ennaltaehkäistä koko työuran kannalta juuri oikeaan aikaan. Lisäksi he välittävät myönteisiä arvoja ja arjen toimintatapoja todennäköisesti myös lähipiiriinsä. Nuorten aikuisten elämänhallinnan tukeminen on merkittävä työhyvinvointitoimenpide ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ennaltaehkäisevää toimintaa.

 

Movendos Oy: tamperelainen yritys, joka tarjoaa yrityksille kokonaispalveluna hyvinvointikartoituksen ja työntekijän yksilöllisen etävalmennuksen. Movendos Oy:n kehittämää  etävalmennustyökalua lisensoidaan valmennuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille. Lisätietoja: www.movendos.com

Piditkö lukemastasi? Tilaa uutiskirjeemme.