Tutkimus stressin ilmenemisestä yhdisti yhteiskuntatieteilijät ja terveystutkimuksen

tammi 2 2014 in Uutiset

Osana SalWen Mielen ja kehon eliksiirit -ohjelmaa Kuluttajantutkimuskeskus tutki stressin ja palautumisen esiintymistä ihmisten arjessa hyödyntämällä Firstbeatin sykeanalyysimenetelmää. Osa tutkimusryhmästä edusti omasta terveydestään kiinnostuneita ja osa niitä, jotka eivät välitä terveyteensä liittyvistä asioista. Tutkimuksessa varsinaisen työnteon sijaan työhön valmistautumisen hetket osoittautuivat stressaavimmiksi. Lisäksi liikunnan määrän havaittiin vaikuttavan osallistujien stressitasoihin.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan täällä