Matka hyvinvoinnin numeroiden taakse

Tero Myllymäki

Tero MyllymäkiFysiologisen tutkimuksen johtaja, Firstbeat

Firstbeat Life

Sanotaan se nyt suoraan. Fysiologisen mittausdatan tulkinta vaatii aikaa ja osaamista, oli sitten kyseessä oma datamme tai asiakkaamme data. Mittaamme sykevälivaihtelua ja kehon liikkeitä, jonka perusteella monimutkaiset tekniset prosessit tekevät analyysiä kehon tilasta ja erilaisista muuttujista kooten tiedon numeroiksi ja pisteiksi. Mittaamme erilaisia päiviä, joihin vaikuttavat monet, vaihtelevat sisäiset ja ulkoiset tekijät. Se, miksi saimme juuri tietyt tulokset vaatii kuitenkin graafien ja käyrien tulkintaa. Tavoitteena on lopulta ymmärtää, miten meillä menee ja mitkä asiat ovat hyvinvoinnillemme tärkeitä. Lopputuloksena voimme jäädä epävarmoiksi siitä, onko syytä huoleen tai mihin asioihin olisi syytä kiinnittää huomiota, jos haluamme voida paremmin.

Perustamisestamme lähtien Firstbeatin tavoitteena ollut tehdä fysiologisen mittaustiedon käyttämisestä terveyden ja suorituskyvyn edistämisessä mahdollisimman helppoa. Firstbeat on ollut uranuurtaja puettavien laitteiden maailmassa ja tekemämme innovaatiot ovat mahdollistaneet stressin luotettavan mittaamisen. Stressin mittaaminen on kehittynyt alkuaikojen sykekäyrien ja sykevälivaihtelun tulkinnasta hyvinvoinnin kuvaamiseen pisteinä ja numeroina. Meistä kuitenkin tuntui, että tämä ei vielä tehnyt tulosten tulkinnasta tarpeeksi yksinkertaista ja lähestyttävää. Halusimme tuoda hyvinvointiin vaikuttavat tekijät lähemmäs ihmisten arkea – helposti ymmärrettäviksi lauseiksi ja arjen konkreettisiksi teoiksi.

Uuden Hyvinvointitekijät raportoinnin avulla Firstbeat Life -palveluntarjoajat saavat asiakkaidensa hyvinvoinnista selkeän kokonaiskuvan, joka on sanoitettu kielelle, jolla valmentaminen muuttuu arjen teoiksi ja toimiksi. Tämän johtaa asiakkaiden kannalta entistäkin laadukkaampaan valmennukseen. Uusi näkymä kertoo, mitkä hyvinvoinnin teemat asiakkaan elämässä ovat niitä, joihin tällä hetkellä olisi ehkä syytä kiinnittää huomiota, ja mitkä toisaalta ovat niitä vahvuuksia, joiden varaan hyvinvointia voi rauhallisin mielin rakentaa.

Hyvinvointitekijät listaa 25 olennaista hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää tekijää sekä tulkinnan asiakkaan tilanteesta näiden osalta. Olemme valinneet raportointiin nämä tekijät, koska ne edustavat keskeisiä hyvinvoinnin ja terveiden elämäntapojen kulmakiviä – ja niillä on vahva tieteellinen perusta. Tällä tavalla tuomme identiteettimme mukaisesti tieteeseen perustuvaa luotettavuutta hyvinvointitoimiin. Uusi raportointinäkymä kertoo, onko näiden tekijöiden vaikutus asiakkaan hyvinvointiin myönteinen, neutraali tai hyvinvointia heikentävä mahdollinen riskitekijä.

Avainlöydökset nostavat asiakkaan vahvuudet ja parannuskohteet esiin ja sanoittavat ne helposti ymmärrettävään muotoon. Tulkinta on myös entistä luotettavampaa, koska hyvinvointitekijöiden analyysi voi tarkastella mittaustuloksia useammasta mittauksesta käyttämällä viimeisintä kuutta mittausvuorokautta edeltävän kolmen kuukauden ajanjaksolta.
Sen sijaan, että puhuisimme vaikkapa unipisteistä yhtenä kokonaisuutena Avainlöydökset porautuvat syihin unen palauttavuuden takana. Onko unirytmi säännöllinen, ajoittuuko nukkumaanmeno liian myöhäiseen ajankohtaan, heikentääkö liian myöhään illalla tehty raskas liikunta unen palauttavaa vaikutusta ja alkaako palautuminen yön aikana jo unijakson alussa vai hyötyisikö henkilö hetken rauhoittumisesta ennen nukkumaanmenoa. Pisteiden sijaan Avainlöydökset kertoo arjen asioista, joihin meistä jokainen voi valinnoillaan vaikuttaa

Henkilön hyvinvoinnin kokonaisuus koostuu kehon toimintaan liittyvien tietojen ohella myös ajatuksista, tunteista ja kokemuksista. Uusi näkymä tuloksiin huomioi sekä mitatun että koetun hyvinvoinnin merkityksen tasapainoisen elämän löytämisessä. Raportoinnin teemat liittyvät stressinhallinnan ja kuormituksen ja levon tasapainon kannalta keskeisiin tekijöihin: palautumiskykyyn, stressin vaikutuksiin, nukkumiseen, liikkumiseen, kuntoon, työhön liittyviin tekijöihin, omiin arvioihin ja sydämen toimintaan.

Raportointi on kehitetty yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa ja se on yli kahden vuoden kehitystyön tulos. Uusi raportointi täydentää Firstbeat Lifen nykyisiä tuloksia ja nostaa esiin hyvinvoinnin tärkeät teemat tiiviisti, helpottaen merkittävästi fysiologisen tiedon hyödyntämistä. Raportointi myös mahdollistaa hyvinvointiin ja terveyteen liittyviin haasteisiin puuttumisen riittävän varhaisessa vaiheessa –ennaltaehkäisevästi. Raportoinnin avulla Firstbeat Life -palveluntarjoajat voivat auttaa asiakkaitaan tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehityskohteensa, tekemään elämäntapamuutoksia askel askeleelta, saavuttamaan oman hyvinvoinnin potentiaalinsa sekä kulkemaan omaa matkaansa voiden hyvin ja nauttien elämästä.

Tero Myllymäki

Tero Myllymäki Fysiologisen tutkimuksen johtaja, Firstbeat

Lisää artikkeleita