Tämä on helpoin tapa saada asiakkaasi kuntotaso selville luotettavasti

Satu Tuominen

Satu TuominenHyvinvointiasiantuntija, Firstbeat

Firstbeat Life

Oli kyseessä sitten uusi tai jo pidempään palveluitasi hyödyntänyt asiakas, on tärkeää, että sinulla on todenmukainen käsitys hänen kulloisestakin kuntotasostaan – ja nyt puhutaan nimenomaan aerobisesta kunnosta eli maksimaalisesta hapenottokyvystä (VO2max).

Firstbeat Life -palvelun Kuntotaso-ominaisuudella tämä tapahtuu helposti, turvallisesti ja lähes laboratoriontarkasti. Ennen kuin kuitenkaan paneudutaan Kuntotaso-mittaukseen tarkemmin, käydään läpi, miksi VO2max on olennainen tekijä, jos haluat tarjota aidosti yksilöllistä, vastuullista ja tuloksellista valmennusta:

Hapenottokyky kertoo, miten paljon ihminen jaksaa
Hapenottokyky kertoo suoraan siitä, miten hyvin hengitys- ja verenkiertoelimistö pystyy kuljettamaan happea lihaksille. Tämän takia maksimaalinen hapenottokyky onkin tärkein kestävyyskunnon mittari ja samalla se on paras yksittäinen mittari kertomaan siitä, miten paljon kuormitusta ihminen ylipäätään kestää.

Tutkimuksissa on osoitettu, että hyvä hapenottokyky edistää jaksamista myös, koska se kehittää palautumiskykyä ja stressin hallintaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos VO2max on heikko, on harjoittelun kanssa edettävä maltilla, jotta asiakas ehtii palautua sekä treenistä että arjen muista kuormituksista.

Ymmärrä lähtötilanne, jotta into ei lopahda alkuunsa
Kuten tiedetään, ensimmäisillä harjoituskerroilla on suurin vaikutus siihen, minkälaiseksi asiakassuhde muodostuu ja miten asiakas ylipäätään innostuu harjoittelusta.

On siis tärkeää, että sinulla on alusta asti todenmukainen käsitys asiakkaasi kunnosta, jotta jo ensimmäiset treenit tehdään oikealla teholla. Mikäli aloitus on liian rankka, voi homma lopahtaa heti alkuunsa – ja toisaalta, jos aloitus on liian kevyt, voi sekin saada asiakkaan jättämään leikin kesken haasteiden puuttuessa.

Huomaathan, että VO2max ei ole olennainen vain silloin, kun tavoitteena on kestävyyskunnon parantaminen. Vaikka treeniohjelman tarkoituksena olisi esimerkiksi lihasvoiman kehittäminen tai painonpudotus, on tärkeää, että olet kartalla asiakkaasi kestävyyskunnosta, jotta kokonaiskuormittavuus on oikealla tasolla.

Seuraa kehitystä säännöllisesti ja mukauta harjoittelua tarvittaessa
Koska harjoittelun on lähtökohtaisesti tarkoituksena saada aikaan muutoksia, on myös tärkeä seurata niiden toteutumista luotettavilla mittareilla. Kuntotason seuraaminen esimerkiksi muutaman kuukauden välein auttaa pysymään tietoisena asiakkaasi kuntotasosta ja tekemään tarvittaessa oikeanlaisia muutoksia harjoitusohjelmaan. Välillä harjoitusohjelmaa täytyy keventää, välillä koventaa sunnitellusta, sillä kunnon kehittymiseen vaikuttavat muutkin asiat kuin harjoittelu, esim. ravitsemus, sairastelu ja palautumiskyky.

Muistutan myös vielä: vaikka treenien pääpaino olisi esimerkiksi lihaskunnossa, on kuntotason seuraaminen fiksua. On nimittäin hyvä varmistaa, ettei lihasharjoittelu verota liikaa aerobista kapasiteettia, mikä taas voi vaikuttaa palautumiseen ja sitä kautta voimaominaisuuksien kehittymiseen.

Miten personal trainer Janika Hautala kasvatti liikevaihtoaan Firstbeat Lifen avulla? Lue täältä! →

Firstbeatin Kuntotaso-mittaus on lähes laboratoriotarkka, mutta kaikille miellyttävä

Kuten alussa todettiin, Firstbeat Life -palvelun Kuntotaso-ominaisuus on samaan aikaan sekä miellyttävä että hyvin tarkka mittausmenetelmä hapenottokyvyn arviointiin.

Sen avulla saat asiakkaasi kuntotason selville helposti: mittari vain rintaan ja asiakas kävelemään juoksumatolle tai muulle tasaiselle alustalle puoleksi tunniksi. Kuntotaso-kävelyn jälkeen asiakkaan kannattaa jatkaa mittausta muutama päivä (ainakin, jos kyseessä on lähtötilanteen kartoitus), jotta saat samalla kattavan kuvan hänen arkensa kuormitustekijöistä ja palautumiskyvystä.

Asiakkaan kuntotason arvioinnissa ei kannata luottaa ainoastaan hänen omaan arvioonsa. Kuten tiedämme, ”huono kunto” ja ”hyvä kunto” tarkoittavat ihmisille hyvin eri asioita. Jos luotat vain asiakkaan omiin sanoihin, on aina vaara, että koko treeniohjelma rakentuu vääristyneelle pohjalle.

Hapenottokyvyn laboratoriotesti eli ns. mattotesti voi erityisesti tavalliselle kuntoilijalle tai työntekijälle olla haastava toteuttaa. Siinä juostaan (tai pyöräillään tai rullahiihdetään) juoksumatolla laboratoriossa maski naamalla – ja suoritusta jatketaan äärirajoille uupumukseen asti. Suorituksen ajalta mitataan hapenkulutusta ja muita hengityskaasumuuttujia, joista VO2max määritetään.

Lähes yhtä luotettavaan lopputulokseen päästään huomattavasti helpommin Firstbeat Lifen kävelytestillä, kuten tuore tutkimus todistaa.

Löydä uusia asiakkaita Kuntotason avulla

Firstbeat Lifen Kuntotaso-mittaus toimii todistetusti erinomaisena keinona saada uusia asiakkaita ja kasvattaa liikevaihtoa. Moni kuntoilija haluaa saada konkreettista dataa omasta kunnostaan, ja voit herättää potentiaalisen asiakkaan kiinnostuksen tarjoamalla turvallisen, helpon ja luotettavan tavan arvioida kuntotaso 30 minuutin kävelyllä – ja lisäksi hän saa vielä muutaman päivän stressin ja palautumisen seurannan (3 vrk Firstbeat Life -mittaus). Näiden tulosten pohjalta on helppo tarjota asiakkaalle sopivaa valmennuspakettia ja seurata hänen kuntonsa kehittymistä säännöllisesti Firstbeat Lifen avulla.

Ps. Asiakasta kannattaa muistuttaa kaikista hyvän kestävyyskunnon ja VO2maxin vaikutuksista. Kysehän ei ole vain liikunnasta, vaan myös terveydestä, palautumisesta, unesta ja jopa kognitiivisesta suorituskyvystä.

Toimitko valmennusyrittäjänä ja haluat kehittää liiketoimintaasi, syventää asiakassuhteitasi ja tukea asiakkaidesi terveyttä ja hyvinvointia entistäkin paremmin? Lue lisää.

Firstbeat Life personal trainereille

Satu Tuominen

Satu Tuominen Hyvinvointiasiantuntija, Firstbeat

Firstbeatin hyvinvointiasiantuntija Satu Tuominen on tehnyt sydämen sykevälien tutkimusmatkaa jo yli vuosikymmenen. Sydämen lyöntien väleistä on löytynyt paljon elämää ja millisekunteihin mahtunut monenlaista tarinaa, ja niistä syntyy Satun blogien aiheita. Nimestään huolimatta Satu pyrkii kirjoittamaan ajoittain myös faktaa, pääasiassa hyvinvoinnista ja fysiologiasta, tavoitteena tarjota lukijalle työkaluja ymmärtää omaa kehoaan ja pitää huolta siitä tärkeimmästä voimavarasta, itsestään.

Lisää artikkeleita

Uusi tutkimus paljastaa, että Firstbeat Lifen kävelykuntotesti on tarkka työkalu sydän- ja hengityselimistön kunnon arviointiin potilasaineistoissa

Blogi #Firstbeat Life

Uusi tutkimus paljastaa, että Firstbeat Lifen kävelykuntotesti on tarkka työkalu sydän- ja hengityselimistön kunnon arviointiin potilasaineistoissa

Aerobinen kestävyyskunto (VO2max) kertoo kehon kyvystä kuljettaa ja käyttää happea energiaksi fyysisen harjoituksen aikana. Se viestii hengitys-, sydän- ja lihasjärjestelmien vuorovaikutuksesta hapen vastaanottamisessa, toimittamisessa ja hyödyntämisessä energiaksi, ja näin ollen…

Katkaise kuormitus ajoissa ja pidä huolta terveydestäsi – Firstbeat Lifen huomautukset heikosta palautumisesta tuovat turvaa mies katsoo puhelinta

Blogi #Stressi & Palautuminen #Firstbeat Life

Katkaise kuormitus ajoissa ja pidä huolta terveydestäsi – Firstbeat Lifen huomautukset heikosta palautumisesta tuovat turvaa

Fysiologinen data avaa kehosi reaktioita, mutta miten osata reagoida arjen haasteisiin oikein ja pitää huolta omasta terveydestä? Yksilölliset huomautukset Firstbeat Life -hyvinvointipalvelussa kertovat, jos mittaustuloksesi vaativat erityistä huomiota ja on aika tehdä muutoksia.

Hyödy hybridityöstä — näillä vinkeillä parannat stressitasapainoasi lähi- ja etätyössä

Blogi #Stressi & Palautuminen

Hyödy hybridityöstä — näillä vinkeillä parannat stressitasapainoasi lähi- ja etätyössä

Koronapandemia pakotti työntekijät kertaheitolla etätöihin aloilla, joissa se oli mahdollista. Maailma oppi, että töitä voi tehdä myös etänä työpaikan ulkopuolella. Digitalisaation ansiosta erityisesti tieto- ja asiantuntijatyö on ollut mahdollista hoitaa…