Wellbeing Booster -hanke: Firstbeat Hyvinvointianalyysi hyödyllinen ratkaisu työhyvinvoinnin parantamisessa

joulu 22 2015 in Uutiset

 

Uudenlaisen digipalvelun vaikutusta työhyvinvointiin testattiin laajassa työhyvinvoinnin yhteishankkeessa, jossa olivat mukana Sitra, Fortum, Ilmarinen, Kone, Varma, Microsoft, Taltioni, Diacor Terveyspalvelut ja Suomen terveyspalvelut. Hankkeen tavoitteena oli parantaa työntekijöiden hyvinvointia digitaalisen ratkaisun avulla ja merkittävien liiketoimintahyötyjen tuottaminen.

Liikuntaan, henkiseen hyvinvointiin ja yrityskulttuuriin keskittyvän Wellbeing Booster -palvelun käyttäjiksi kutsuttiin yli 600 työntekijää viidestä eri organisaatiosta. Pilotin osallistujat käyttivät hyvinvointipalvelua 4-5 kuukautta.

Firstbeat Hyvinvointianalyysia käytettiin osana hankkeen työhyvinvointipalveluita. Osallistujat mittasivat sykevälivaihtelua Bodyguard 2 -mittalaitteilla, ja mittaustulokset analysoitiin Firstbeatin analytiikkaan perustuen. Hyvinvointianalyysi sai paljon myönteistä palautetta ja sitä pidettiin kaikista hyödyllisimpinä hankkeen hyvinvointipalveluna.

Hankkeen tulokset olivat monilta osin positiivisia. Moni osallistuja koki pilotin lisänneen arkiliikuntaa ja tietoisuutta omasta hyvinvoinnista. Firstbeatin Hyvinvointianalyysi auttoi osallistujia kartoittamaan unenaikaista palautumista, ja tuloksena raportointiinkin osallistujien keskittyvän enemmän riittävien yöunien saamiseen.

Lue lisää Kauppalehden artikkelista, mitä pilotista opittiin