Työntekijöiden fyysinen kunto huolestuttaa – Firstbeat kehitti työkalun, jolla työpäivien todellinen kuormitus selviää

huhti 25 2023 in Uutiset

TIEDOTE 25.4.2023

  • Muun muassa työmarkkinajärjestöt ja UKK-instituutti ovat huolestuneita suomalaisten heikentyneestä fyysisestä kunnosta työelämän kannalta.
  • Johtava sykeanalytiikkayritys, jyväskyläläinen Firstbeat on kehittänyt työkalun, joka kertoo tarkasti, miten fyysisesti kuormittavia työpäivät tai tietyt työpäivän aikaiset toimet ovat.
  • Datan avulla on mahdollista paremmin arvioida, onko työntekijä kykenevä suoriutumaan työtehtävistään ja minkälaista tukea hän mahdollisesti voi tarvita.

UKK-instituutin mukaan työntekijöiden heikentynyt kunto on haaste työurille. Myös työmarkkinajärjestöt kehottavat nostamaan liikunnan ja sitä kautta suomalaisten toimintakyvyn parantamisen hallitusohjelman yhdeksi kärkihankkeeksi. Firstbeatin 170 000 mittausvuorokauden tietokanta kertoo samaa tarinaa: heikkokuntoisten osuus on kasvussa. Vuoden 2020 joulukuussa heikkokuntoisten osuus Firstbeatin aineistossa oli 29 % ja pari vuotta myöhemmin, joulukuussa 2022 heikkokuntoisia oli jo 34 % oman kuntotason mitanneista.

Firstbeat on tarttunut tähän yhteiskunnalliseen haasteeseen kehittämällä työkalun, joka arvioi työpäivän aikaisen fyysisen kuormituksen tarkasti ja luotettavasti syke- ja liikedatan avulla.

Menetelmä pohjautuu tarkkaan maksimaalisen hapenottokyvyn (VO2max) arviointiin ja suhteuttamiseen kulloiseenkin hapenkulutukseen.

”Osana kokonaisvaltaista Firstbeat Life -palveluamme oleva työkalu osoittaa luotettavasti, miten työpäivät ja niiden sisältämät toimet todella kuormittavat työntekijää. Se paljastaa myös ylittyvätkö yksilön fyysisen kuormituksen riskirajat jonkun työtehtävän aikana”, kertoo Firstbeatin liiketoimintajohtaja Juho Tuppurainen.

”Näin voidaan arvioida työtehtäviä suhteessa työntekijän toimintakykyyn ja terveyteen sekä kohdentamaan työhyvinvoinnin toimenpiteitä oikein.”

Tietoa työntekijän fyysisen kuormituksen arviointiin ja työkyvyn rakentamiseen

Firstbeat on jo vuosia auttanut etenkin tieto- ja asiantuntijatyötä tekeviä löytämään sopivan tasapainon stressin ja palautumisen välille. Nyt Firstbeat haluaa huomioida entistä paremmin myös fyysisesti kuormittavat toimialat ja tehtävät.

“Voimme nyt kohdennetummin mittauksen perusteella tunnistaa onko työ fyysisesti liian kuormittavaa, mitkä ovat keskeisiä kuormitustekijöitä sekä auttaa työterveyshuollon ammattilaisia puuttumaan työn kuormittavuuteen ajoissa. Oman kuormitustilanteen näkeminen mustaa valkoisella auttaa tunnistamaan paremmin omat rajat sekä keskustelemaan niistä myös esihenkilön kanssa”, Juho Tuppurainen sanoo.

Firstbeatin tutkimusjohtaja Tero Myllymäki muistuttaa, että myös työpaikoilla voidaan tehdä paljon työntekijöiden fyysisen kunnon hyväksi, esimerkiksi tarjoamalla sopivia työsuhde-etuja ja seuraamalla työntekijöiden hyvinvointia.

”Palautuminen on keskimäärin heikompaa silloin kun työ on fyysisesti kuormittavaa. Hyvä kunto auttaa paitsi suoriutumaan fyysisestä työstä, myös palautumaan ja toipumaan päivän rasituksista – millä taas on huomattava positiivinen vaikutus työkykyyn”, Myllymäki sanoo.

Fyysisen kuormituksen arviointityökalu on kehitetty alun perin erityisesti Firstbeatin työterveysasiakkaiden käyttöön. Terveystalo ja Mehiläinen hyödyntävätkin työkalua jo mm. kaupan ja teollisuuden sekä rakennus- ja hoiva-aloilla.

”Haluamme auttaa työnantajia ja terveydenhuollon ammattilaisia ehkäisemään työkyvyttömyyttä ja -tapaturmia, huolehtimaan entistä paremmin myös ikääntyvistä ja pitämään työntekijät työkykyisenä mahdollisimman pitkään”, Juho Tuppurainen tiivistää ja viittaa työturvallisuuslakiin, johon hallitus esitti täsmennyksiä viime vuoden lopulla. ”Uskomme, että ominaisuus tulee tarjoamaan merkittävää tietoa työn rasituksen arviointiin ja parantamaan ymmärrystä, miten erilaiset ammatit ja tehtävät todellisuudessa kuormittavat. Näin työntekijöiden ylikuormittumiseen voidaan puuttua riittävän aikaisessa vaiheessa.”

Median yhteydenotot:

Head of Marketing, Wellness
Maija Korkalainen
maija.korkalainen@firstbeat.com
Puh. 0400246836

Firstbeat Technologies Oy

Vuonna 2002 perustettu Firstbeat Technologies on suomalainen hyvinvoinnin ja huippu-urheilun parissa toimiva yritys, jonka kehittämä monitieteiseen tutkimukseen perustuva edistyksellinen syketeknologia muuttaa tarkat fysiologiset mittaukset ymmärrettäviksi ja innovatiivisiksi ratkaisuiksi, jotka auttavat parantamaan ihmisten suorituskykyä ja hyvinvointia. Kymmenet tuhannet huippu-urheilijat sekä työntekijät yli 40 eri maassa luottavat Firstbeatin teknologiaan, joka tuottaa yksilöllistä ja luotettavaa tietoa stressistä, palautumisesta, unesta ja liikunnasta. Firstbeat Technologies Oy:n pääkonttori sijaitsee Jyväskylässä.

www.firstbeat.com

Lisää artikkeleita

Hyvinvointidata: Näin korona-ajan ja etätyön vaikutukset näkyvät arjessa – palautuminen voi jäädä vähäiseksi lomallakin   Hyvinvointidata: Näin korona-ajan ja etätyön vaikutukset näkyvät arjessa – palautuminen voi jäädä vähäiseksi kesälomallakin

Artikkeli #Stressi & Palautuminen

Hyvinvointidata: Näin korona-ajan ja etätyön vaikutukset näkyvät arjessa – palautuminen voi jäädä vähäiseksi lomallakin  

Jo keväästä 2020 lähtien ihmiset ovat eläneet uudenlaista arkea, kun koronapandemia muutti niin työn tekemisen tapoja kuin vapaa-ajan menoja ja arjen rytmiä. Tämä kaikki on vaikuttanut väistämättä elintapoihimme. Firstbeatin tietokannan…

Uusi tutkimus paljastaa, että Firstbeat Lifen kävelykuntotesti on tarkka työkalu sydän- ja hengityselimistön kunnon arviointiin potilasaineistoissa

Blogi #Firstbeat Life

Uusi tutkimus paljastaa, että Firstbeat Lifen kävelykuntotesti on tarkka työkalu sydän- ja hengityselimistön kunnon arviointiin potilasaineistoissa

Aerobinen kestävyyskunto (VO2max) kertoo kehon kyvystä kuljettaa ja käyttää happea energiaksi fyysisen harjoituksen aikana. Se viestii hengitys-, sydän- ja lihasjärjestelmien vuorovaikutuksesta hapen vastaanottamisessa, toimittamisessa ja hyödyntämisessä energiaksi, ja näin ollen…

Firstbeat täyttää 20 vuotta! Firstbeat Technologies 20 vuotta

Artikkeli

Firstbeat täyttää 20 vuotta!

Johtavaa sykeanalyysia jo kaksi vuosikymmentä Olemme tarjonneet tarkkaa sykeanalyysia jo kaksi vuosikymmentä niin omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneille kuin maailmanluokan huippu-urheilijoille. Näihin vuosiin mahtuu paljon oppeja ja onnistumisia sekä uusia innovaatioita! Hyvinvointianalyysin…