Firstbeat Livsstilsanalys

Konditionsnivå

 

 

Vill du veta din konditionsnivå?

Konditionsnivå är en ny funktion till Firstbeat Livsstilsanalys som ger en exakt uppskattning av din konditionsnivå under tiden du utför en 30 min rask promenad.

En uppskattning av konditionsnivån motiverar alla, oavsett konditionsnivå, att prioritera vardagsmotion. Att förbättra konditionen är en essentiell del av helhetsmässigt välmående, eftersom det är vetenskapligt bevisat att dem som är vid god kondition stressar mindre och återhämtar sig bättre under sömnperioden, än dem som inte motionerar kontinuerligt.

Konditionsnivåfunktionen är ett lätt och konkret sätt att följa hur konditionsnivån förbättras i samband med utförandet av den redan mångsidiga Firstbeat Livsstilsanalysen.

Konditionsnivå i samband med Livsstilsanalysen –
hur fungerar det?

Vid en Livsstilsanalys görs en beräkning av den maximala syreupptagningsförmågan genom att kroppens arbetsbelastning jämförs med gånghastigheten. Firstbeats algoritm övervakar förhållandet mellan personens gånghastighet och puls och identifierar automatiskt lämpliga segment som kan användas vid beräkningen av konditionsnivån.

Konditionsnivån kan beräknas när en period på minst 30 minuter med rask promenad kan identifieras under mätningen. De mest exakta resultaten uppnås om man promenerar i plan terräng. Resultatet jämförs med resultat från personer i samma ålder och av samma kön.

En beräkning av konditionsnivån ger avsevärda fördelar både för den som deltar och för personer som arbetar med hälsofrågor. Deltagaren får en exakt uppskattning av sin aerobiska konditionsnivå samt information om huruvida konditionsnivån är tillräcklig för att främja och skapa god hälsa. Dessutom kan funktionen för konditionsnivå fungera som en effektiv motivationsfaktor för att bli fysiskt aktiv och förbättra konditionen.

Obs! Att göra en bedömning av den maximala syreupptagningsnivån vid en rask promenad är endast lämpligt för personer som är vana vid att vara fysiskt aktiva och som inte har några sjukdomar eller något tillstånd som begränsar deras förmåga att promenera eller träna, eller tar någon medicin som har stor inverkan på pulsen, exempelvis betablockerare.

Detta fungerade som en ögonöppnare i positiv bemärkelse. Min förståelse för hur mycket motionen faktiskt påverkar mitt välmående gör att jag definitivt kommer att motionera mera. Jag kan påverka min konditionsnivå, och vara mer aktiv i min vardag. Jag lärde mig också att de motionsaktiviteter som jag genomför är tillräckligt för att utveckla min konditionsnivå, och att även motion i kortare perioder som exempelvis att gå i trappor kan hjälpa.
65 år. kvinna
VO2 max: 37, medelhög konditionsnivå
Det är svårt att uppskatta den egna konditionsnivån eftersom jag inte har något att jämföra med. Konditionsnivåtestet gav en klar anblick av min kondition och det var precis det jag ville veta. Jag har gjort något rätt och är nöjd med mina resultat. Jag fick dock blodad tand eftersom jag inte är långt ifrån från ett bättre resultat.
42 år. man
VO2 max: 37, svag kondition
Jag förväntade mig ett mycket bättre resultat. Detta får mig att vilja motionera mera.
45 år. man
VO2 max: 36, svag kondition

VO2max -video

Stäng

Vad betyder maximal syreupptagningsförmåga (VO2max)?

Maximal syreupptagning – ett mått på aerobisk konditionsnivå

Maximal syreupptagningsförmåga (VO2 max) är ett sätt att beskriva det kardiorespiratoriska systemets förmåga att leverera syre till arbetande muskler samt kroppens förmåga att använda syre för att framställa energi under träning. Hög maximal syreupptagningsförmåga innebär god uthållighet, och forskning har visat att detta är förknippat med bättre hälsa, högre prestationsnivå och en lägre dödlighetsrisk.

Maximal syreupptagning mäts

i laboratorier genom att man analyserar utandningsgaserna i enheten milliliter syre per minut per kilogram kroppsvikt (ml/kg/min). Den maximala syreupptagningen ligger normalt i intervallet 20–70 ml/kg/min. Tidigare har mätning av en individs konditionsnivå krävt tester i laboratoriemiljö, men nu går det att få en uppskattning av sin konditionsnivå som en del av en Livsstilsanalys under tre dagar.

Varför ska man mäta konditionsnivån?

Hög maximal syreupptagningsförmåga har en positiv inverkan i det dagliga livet.

  • Främjar orken och gör dig mer stresstålig.
  • Du är mer energisk och klarar bättre av belastande situationer.
  • Du känner dig friskare och starkare och skyddar ditt hjärta.
  • Möjlighet att öka din livslängd.

En person i god kondition förbrukar mindre energi när man går i trappor än en person med svag kondition.

Genomförande av promenaden

Hur påbörjar jag en mätning av min konditionsnivå under en Livsstilsanalys?

Konditionsnivån bedöms alltid när en 30-minutersperiod med rask promenad kan identifieras under mätningen. Man behöver inte starta eller initiera mätningen av konditionsnivån separat.

Kan jag ta fler än en promenad under min Livsstilsanalys? Kan dessa andra promenader inbegripa något annat än att gå på plan mark (t.ex. gå ut med hunden, gå i skogen eller i kuperad terräng, vandra med en ryggsäck eller bära kassar)?

Du kan leva ditt liv som vanligt under en Livsstilsanalys och mätningen kan inbegripa fler än en promenad. För beräkning av konditionsnivån krävs det att mätningen omfattar minst en kontinuerlig, medelsnabb till snabb promenad under 30 minuter. Det mest exakta resultatet erhålls om du inte promenerar med hunden eller använder gångstavar eller annan extra belastning. Om vi identifierar fler än en lämplig promenadperiod under mätningen kommer vi att använda den information som samlats in från samtliga perioder för att ta fram den mest exakta beräkningen av din konditionsnivå.

Får jag ett bättre resultat om jag går snabbare?

Konditionsnivån fastställs utifrån relationen mellan arbetsbelastning (pulssvaret) och gånghastigheten och du kan själv välja hur snabbt du vill gå. Det är inte säkert att resultatet blir bättre om du går snabbare. Det mest exakta resultatet erhålls när man promenerar i en takt som känns snabb för dig.

Jag är löpare – kan jag få en beräkning av konditionsnivån när jag springer?

Konditionsnivån går enbart att bedöma under en promenad. Det går inte att beräkna konditionsnivån vid löpning eller andra former av idrott. Konditionsnivån kan inte heller beräknas om du promenerar efter någon annan typ av fysisk ansträngning, till exempel direkt efter en löprunda eller annan ansträngande träning.

Kan konditionsnivån beräknas genom att man går på ett löpband på gymmet?

Ja! Ett löpband lämpar sig utmärkt för 30-minuterspromenaden.

Kan jag stanna under 30-minuterspromenaden, till exempel vid rödljus?

Ja, det kan du. Vid beräkning av konditionsnivån krävs det dock 30 minuters relativt kontinuerlig gång. Några få korta stopp är okej och påverkar inte beräkningen.

Hur långt måste jag minst gå för att få en beräkning av konditionsnivån?

För beräkningen av konditionsnivå krävs det att du promenerar i en hastighet av minst 4 km/timme. I den här takten kommer du att avverka över två kilometer under de 30 minuterna.

Spelar det någon roll om promenaden tar längre tid än 30 minuter?

Nej! Du kan promenera så länge som du önskar.

Tillförlitlighet vid beräkning av konditionsnivå

Hur tillförlitlig är den konditionsnivå som visas vid en Livsstilsanalys?

En laboratoriemätning där syre och koldioxid mäts i utandningsgaserna under testet är den mest exakta metoden (standardmetoden) vid konditionstester. En Livsstilsanalys är ett mycket enkelt och okomplicerat sätt att beräkna din konditionsnivå; med andra ord är det ett konditionstest med låg tröskel. I vår forskning har felprocenten vid laboratorieresultat varit 6–9 procent. Detta innebär att den genomsnittliga skillnaden jämfört med laboratorieresultatet är cirka +/-3 ml/kg/min. Kort sagt: En beräkning av konditionsnivån vid en Livsstilsanalys ger en exakt beräkning av din konditionsnivå för praktiska ändamål, med minimal ansträngning.

Varför påverkar kuperad terräng tillförlitligheten vid uppskattningen av konditionsnivå?

Den mest exakta uppskattningen får du om du promenerar i relativt flack terräng, eftersom konditionsnivån beräknas utifrån förhållandet mellan arbetsbelastning och promenadhastighet. Kuperad terräng påverkar både belastningen (genom förhöjd puls) och promenadhastigheten, vilket gör beräkningen mindre exakt.

Är referensvärdena tillförlitliga?

Cooper Institut (Dallas,Texas) har gett oss lov att använda referensvärdena för klassificeringen av VO2max.

Vetenskaplig bakgrund

Vad bygger klassificeringen av konditionsnivå på?

Konditionsnivån fastställs i förhållande till andra personer i samma ålder och av samma kön, eftersom det är allmänt känt att den aerobiska konditionsnivån minskar med åldern, och män har typiskt sett en något högre syreupptagningsförmåga än kvinnor. Kategorierna av konditionsnivåer har utvecklats med utgångspunkt i vetenskapliga studier där man har mätt konditionsnivån hos olika åldersgrupper på ett laboratorium. Din konditionsnivå visar din egen aerobiska konditionsnivå i förhållande till din ålders- och könskohort.

Vilket är det bästa värdet för maximal syreupptagningsförmåga som är möjligt att uppnå?

Den maximala syreupptagningsförmågan varierar typiskt sett mellan 20–70 ml/kg/min.

Hur jämför jag konditionsnivån från en Livsstilsanalys med andra vanligt förekommande konditionstester (muskelkonditionstest, laboratorietester, Cooper-testet)?

När man beräknar konditionsnivån vid en Livsstilsanalys mäts nivån på din aeroba kondition (uthållighet), och därmed bedöms inte din muskelstyrka eller styrka. Direkta tester av maximal syreupptagningsförmåga som utförs på ett laboratorium är i synnerhet populära hos idrottare och kräver maximal ansträngning. Cooper-testet kräver också tolv minuters maximal ansträngning och det är varken lämpligt eller att rekommendera vid en bedömning av konditionsnivån hos stora grupper människor med varierande hälsotillstånd. En Livsstilsanalys fastställer konditionsnivån baserat på en promenad i egen takt och kräver inte högsta hastighet eller att man tränar tills man blir uttröttad. Det här är en tillförlitlig metod vid bedömning av konditionsnivån för praktiska ändamål och den lämpar sig för stora grupper.