Lääkitysten huomiointi Firstbeat Life mittausten yhteydessä

Satu Tuominen

Satu TuominenHyvinvointiasiantuntija, Firstbeat

Firstbeat Life

Erityisesti väestön ikääntymisen myötä entistä suurempi osa sairastaa ainakin yhtä kroonista tautia, ja monien sekä kroonisten että akuuttien sairauksien kohdalla lääkkeet ovat ensisijainen hoitomuoto. Lisäksi lääkärin määräämien lääkkeiden ohella apteekeissa on runsaasti reseptivapaita lääkkeitä, joita ihmiset voivat hankkia ja käyttää suositusten ja tuntemustensa mukaan.

Lääkkeiden käyttö ei ole suurimmassa osassa tapauksista este Firstbeat Life -mittausten tekemiseen, mutta sekä asiantuntijan että loppuasiakkaan on hyvä tiedostaa missä tapauksissa lääkkeiden käyttö tai sairaudet voivat rajoittaa tulosten luotettavaa tulkintaa. Ennen Firstbeat Life -palvelun aloittamista on syytä käydä läpi sairaudet, joiden kohdalla mittauksen tekemistä ei suositella lainkaan.

Sykettä laskevat lääkkeet

Sykettä laskevista lääkkeistä tyypillisin on sepelvaltimotautiin, kohonneeseen verenpaineeseen, sydämen vajaatoimintaan sekä tiettyihin rytmihäiriöihin määrätyt beetasalpaajalääkkeet. Beetasalpaajat laskevat useimmissa tapauksissa syketasoa sekä rajoittavat sykkeen kohoamista rasituksessa. Lääkkeiden vaikutus perustuu sydämen beetareseptorien salpaukseen. Ne myös vähentävät lievästi sydänlihaksen supistusvireyttä ja alentavat verenpainetta. Näiden vaikutusten summana sydämen hapen- ja energiantarve vähenee, mikä on eduksi edellä mainittujen sairauksien hoidossa.

Jos tiedät asiakkaasi käyttävän beetasalpaajalääkitystä, suosittelemme usein ikäarvioidun maksimisykkeen laskemista n. 15:llä lyönnillä. Voit ohjeistaa asiakkaasi tekemään sen applikaation profiilitietojen alla. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että autonomisen hermoston toiminnassa saattaa yksilöiden välillä olla suuriakin eroja. Vaikka lääkkeiden vaikutussuunta sykkeeseen olisi tiedossa, saattavat reaktiot vaihdella vaikuttavan aineen, lääkemäärän ja lääkkeen yksilöllisen vasteen mukaan. Ennen maksimisykkeen laskemista, kannattaa tarkastella asiakkaan sykegraafia mittauksen aikana ja etenkin sykkeen nousua liikuntasuoritusten aikana. Jos sykkeen nousu on hyvin pientä, on maksimisykkeen laskeminen useimmiten perusteltua.

Sykettä nostavat lääkkeet

Sykettä nostavat lääkkeet koostuvat pääasiassa allergia- ja astmalääkkeistä. Hyvässä hoitotasapainossa elimistö reagoi lähes normaalisti, ja tulosten tulkinta tapahtuu kuten lääkkeettömien mittausten kohdalla. Erot lääkkeettömään mittaukseen voivat kuitenkin olla suuret mahdollisen sykkeen kohoamisen seurauksena, jolloin tulosten vertailu lääkkeettömien ja lääkkeellisten mittausjaksojen välillä ei ole järkevää.

Usein sykettä kohottavien lääkkeiden vaikutus Firstbeat Life -mittauksessa saattaakin näkyä juuri normaalia ”punaisempina” tuloksina lisääntyneen sympaattisen aktiivisuuden ja sitä kautta voimistuneiden stressireaktioiden myötä. Sykettä laskevien lääkkeiden käyttö voi aiheuttaa puolestaan normaalia ”vihreämpiä” tuloksia, erityisesti juuri beetasalpaajien käytön yhteydessä. Tästä johtuen on tärkeää, että asiantuntija on tietoinen asiakkaansa lääkityksistä ja sairauksista ja voi huomioida ne tulosten asianmukaisessa tulkinnassa.

Tulosten tulkinta

Lähtökohtaisesti sairauden ollessa tasapainossa Firstbeat life -tulosten luotettavuus on hyvä, ja tuloksia voidaan tulkita normaalisti. On kuitenkin hyvä huomioida, että on olemassa sairauksia, joissa lääkityksen myötä tulokset ”heikkenevät” sykkeen kohoamisen myötä, esimerkiksi tiettyjen mielialalääkkeiden kohdalla. Näissä tapauksissa mennään sairauden hoito ja lääkärin määräys edellä, sillä potilaan hyvinvoinnin kannalta ”punaisempi” tulos voi todellisuudessa tarkoittaa parantunutta yleiskuntoa ja terveydentilaa.

Vaikka sairaudet ja lääkitykset voivat vaikuttaa tuloksiin, elämäntapojen ja arjen valintojen yksilöllisiä vaikutuksia palautumiseen on mahdollista selvittää Firstbeat Life -mittausten avulla. Myös vaikuttavuuden todentaminen säännöllisten mittausten myötä on mahdollista silloin, kun lääkitys on pysynyt samana tai lähes samana. Toisaalta sairauksien ja lääkitysten määrän ollessa suuri asiantuntijan on hyvä arvioida, milloin luotettavien johtopäätösten tekeminen on liian hankalaa eikä siksi Firstbeat Life -mittauksia suositella tehtäväksi.

Lähteet:
Suomen Lääketilasto 2017. Kela & Fimea
Karjalainen J, Viitasalo M. Fever and Cardiac Rhythm. Arch Intern Med. 1986;146(6):1169–1171. doi:10.1001/archinte.1986.00360180179026

Firstbeat Life – johtava teknologia asiakkaidesi terveyden ja hyvinvoinnin tukena. Auta valmennettavia stressin ja palautumisen hallinnassa.

Firstbeat Life kumppaneille

 

Satu Tuominen

Satu Tuominen Hyvinvointiasiantuntija, Firstbeat

Firstbeatin hyvinvointiasiantuntija Satu Tuominen on tehnyt sydämen sykevälien tutkimusmatkaa jo yli vuosikymmenen. Sydämen lyöntien väleistä on löytynyt paljon elämää ja millisekunteihin mahtunut monenlaista tarinaa, ja niistä syntyy Satun blogien aiheita. Nimestään huolimatta Satu pyrkii kirjoittamaan ajoittain myös faktaa, pääasiassa hyvinvoinnista ja fysiologiasta, tavoitteena tarjota lukijalle työkaluja ymmärtää omaa kehoaan ja pitää huolta siitä tärkeimmästä voimavarasta, itsestään.

Lisää artikkeleita

Kehitä kuntoasi, palaudu paremmin – Säädä liikuntasi teho sopivaksi Firstbeat Lifen harjoitusvaikutuksen avulla

Blogi #Liikunta #Firstbeat Life

Kehitä kuntoasi, palaudu paremmin – Säädä liikuntasi teho sopivaksi Firstbeat Lifen harjoitusvaikutuksen avulla

Hyvä fyysinen kunto on yhteydessä parempaan palautumiseen ja stressin hallintaan. Jo pienikin kunnon kohotus on erinomainen keino parantaa omaa jaksamista ja palautumiskykyä. Firstbeat Lifen harjoitusvaikutus-ominaisuus avaa liikunnan tehoa ja vaikutuksia.