Firstbeat Life: Miten sitouttaa työntekijät hyvinvointiohjelmaan ja innostaa muutokseen?

Nykyään lähes jokaisessa yrityksessä toteutetaan ainakin jonkinlaisia työhyvinvointiohjelmia ja yhä useammassa on jo sisäistetty, että työhyvinvoinnin tulee olla olennainen osa yrityksen strategiaa. Monissa organisaatioissa hyödynnetään myös erilaisia mittareita työhyvinvoinnin tukena. Tämä kaikki on äärettömän hienoa, muttei tietenkään aivan mutkatonta.

Yksi yleisimmistä haasteista on työntekijöiden innostaminen ja sitouttaminen mukaan työhyvinvoinnin toimenpiteisiin. Ihmisluonto on sellainen, että sitoutuminen pieniinkin muutoksiin voi tuntua haastavalta, vaikka ne olisivatkin omaksi parhaaksi. Jokainen meistä varmasti tietää tunteen, kun aika ja energia eivät riitä lähtemään mukaan mihinkään uuteen tai muuttamaan omia rutiineja.

Ota työntekijät mukaan alusta lähtien

Mikä siis avuksi? Miten saada henkilöstö sitoutumaan hyvinvoinnin edistämiseen? Kuinka saada mukaan muutkin kuin ne, joiden elämässä hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat ovat jo valmiiksi hyvällä mallilla?

Yksi tärkeä keino on ottaa työntekijät jo suunnitteluvaiheessa mukaan työhyvinvoinnin kehittämiseen; käydä yhdessä läpi jo tunnistettuja haasteita sekä kuulla heidän kokemuksiaan ja toiveitaan. Näin sitouttaminen alkaa jo ensimetreillä.

Toinen äärimmäisen tärkeä asia on tuoda hyödyt ja edut esiin nimenomaan työntekijän näkökulmasta. Se, mitä yritys hankkeella tavoittelee ja mitä se siitä saa, ei luultavasti kiinnosta – eikä sen tarvitsekaan kiinnostaa – montaakaan työntekijää.

Itse asiassa: lopputuloksenkin kannalta on parempi, jos työntekijät innostuvat hyvinvoinnin edistämisestä nimenomaan oman itsensä takia, ei esimiestä miellyttääkseen tai yrityksen tuottavuutta parantaakseen. Kun kyse on elintavoista ja hyvinvoinnista, ”itsekäs motivaattori” tuo useimmiten pitkäkestoisimmat ja vaikuttavimmat tulokset.

Mutta vaikka yksilön hyötyjä korostetaankin, ei vastuuta hyvinvointiohjelman toteutumisesta pidä sälyttää vain työntekijän harteille. Yhteiset tapahtumat, leikkimieliset haasteet ja hyvinvointiteeman aktiivinen esillä pitäminen auttavat sitouttamisessa ja helpottavat pienten muutosten tekemistä.

Firstbeat Life hyödyttää eniten niitä, joilla on eniten haasteita

Mitä tämä sitten tarkoittaa Firstbeat Lifen kannalta? Kun yritys on hankkinut Firstbeat Life -palvelun, on tietenkin tärkeää ja toivottua, että työntekijät myös hyödyntävät tarjottua mahdollisuutta – siis seuraavat omaa hyvinvointiaan ja jaksamistaan palvelun avulla säännöllisesti, tekevät mittauksia ja tulosten innostamina myös pieniä muutoksia arkeensa. Miten tämä tapahtuu?

Ensinnäkin on tärkeää tuoda heti ilmi, ettei Firstbeat Life arvota työntekijöitä, eikä yritys koskaan saa tietää kenenkään henkilökohtaisia tuloksia (ellei tämä itse niitä halua kertoa). Yritysjohto ja HR:t saavat vain anonyymia organisaatio- ja ryhmätason dataa, jota hyödynnetään hyvinvoinnin johtamisessa – siis työhyvinvoinnin kehittämisessä ja riskitekijöihin puuttumisessa.

Lisäksi on tärkeää korostaa, että Firstbeat Life ei suinkaan ole tarkoitettu vain liikunnallisille ja terveellisiä elämäntapoja noudattaville – itse asiassa jopa päinvastoin. Suurimmat hyödyt Firstbeat Life tarjoaa nimittäin heille, joilla on eniten haasteita esimerkiksi unen, stressin tai liikunnan suhteen. Tällöin jo hyvin pienelläkin muutoksella voi olla valtavia vaikutuksia hyvinvointiin. Aktiiviset, hyvinvointiinsa jo panostavat työntekijät taas saavat Firstbeat Lifen kautta entistä syvällisempää tietoa arjen tapahtumien ja kehon reaktioiden välisestä yhteydestä.

Firstbeat Life Corporate -järjestelmän yritysyhteenveto

Yritysjohto ja HR:t saavat työntekijöidensä Firstbeat Life tuloksista anonyymia organisaatio- ja ryhmätason dataa, jota hyödynnetään hyvinvoinnin johtamisessa – siis työhyvinvoinnin kehittämisessä ja riskitekijöihin puuttumisessa.

Firstbeat Life näyttää konkreettisesti, miten keho reagoi arjessa

Firstbeat Life toimii ikään kuin peilinä omaan hyvinvointiin. Mittausten avulla työntekijä saa konkreettista tietoa omasta unesta, stressistä, palautumisesta ja liikunnan terveysvaikutuksista. Mittaamalla säännöllisesti jokainen voi nähdä omien valintojensa ja arjen rutiiniensa vaikutukset omaan terveyteen ja jaksamiseen.

Tässä muutamia tärppejä, joilla Firstbeat Life -palvelua voi konkretisoida henkilöstölle:

  • Mahdollisuus seurata omaa stressin ja palautumisen tasapainoa lähes laboratorion tarkkuudella – Ehtiikö keho palautua riittävästi kuormituksesta ja kiireestä?
  • Mahdollisuus ymmärtää oman arjen rutiineja ja kehon reaktioita – Miten esimerkiksi lasillinen viiniä, kova iltatreeni tai kirja lukeminen vaikuttavat uneen?
  • Mahdollisuus tehdä 1-5 vuorokauden pituisia mittauksia aina, kun itse haluaa, mutta ilman jatkuvan mittaamisen painetta – Mitä kehossa tapahtuu kiireisellä työviikolla tai lomalla?
  • Mahdollisuus seurata omaa kuntoa ja sen kehittymistä – Mitä tapahtuu, jos alkaa kävellä joka päivä 30 minuuttia?
  • Mahdollisuus seurata omia stressireaktioita reaaliajassa – Miten vaikuttaa tiukka palaveriputki tai 10 minuutin tauko?
  • Mahdollisuus asettaa itselle sopivia tavoitteita mittaustulosten ja yksilöllisten suositusten pohjalta – Mitä jos menisikin aina 15 minuuttia aiemmin nukkumaan tai alkaisi kävellä töihin?
Firstbeat Life grafiikka

Firstbeat Life toimii ikään kuin peilinä omaan hyvinvointiin. Mittausten avulla työntekijä saa konkreettista tietoa omasta unesta, stressistä, palautumisesta ja liikunnan terveysvaikutuksista. Mittaamalla säännöllisesti jokainen voi nähdä omien valintojensa ja arjen rutiiniensa vaikutukset omaan terveyteen ja jaksamiseen.

Firstbeat Life tarjoaa henkilökohtaista kannustusta ja tukea

Firstbeat Life -sovellus on kehitetty niin, että se kannustaa käyttäjäänsä edistämään omaa hyvinvointiaan mittausdataan pohjautuen. Sovellus esimerkiksi suosittelee Firstbeat-asiantuntijoiden videoita sekä pieniä arjen vinkkejä mittaustuloksiin perustuen. Se myös kertoo, mikäli on syytä kiinnittää erityistä huomiota heikkoon palautumiseen ja ohjeistaa eteenpäin.

Säännöllinen tuki onkin olennaista, kun mietitään työntekijöiden sitouttamista hyvinvointiohjelmaan ja ennen kaikkea heidän omaa hyvinvointiaan. On tärkeää pitää aihetta esillä työyhteisössä ja muistuttaa Firstbeat Life -mittauksista säännöllisin väliajoin erilaisissa yhteyksissä.

Jos esimerkiksi vuoden kiireisin aika puskee päälle, on HR:n tai esimiesten hyvä muistuttaa, miten omaa jaksamista voi seurata Firstbeat Lifen avulla. Tai kun haetaan uusia toimintatapoja hybridi-, etä- ja läsnätyön suhteen, on jälleen oiva paikka selvittää, miten oma keho reagoi erilaisiin työtapoihin.

Kun työntekijät innostuvat mittaamaan säännöllisesti ja oppimaan sitä kautta oman kehonsa reaktioista, tapahtuu myös pieniä positiivisia muutoksia usein luonnostaan: hissi vaihtuu portaisiin, jokailtainen olut jää välillä juomatta, tiukkojen palaveriputkien väliin mahdutetaan kunnon lounastauko tai kovat hikitreenit vaihtuvat välillä lempeämpiin lajeihin.

Pienistä muutoksista kasvaa vähitellen yhä vaikuttavampia, ja kohonnut hyvinvointi näkyy tietenkin myös yleisessä jaksamisessa, työkyvyssä ja työsuorituksessa.

Tutustu Firstbeat Lifeen. Löydät nyt myös Firstbeat Life -palvelupaketit verkosta. Vertaile helposti eri vaihtoehtoja ja löydä juuri teille sopivin kokonaisuus.
Firstbeat Life vertaa vaihtoehtoja

Lisää artikkeleita