Leposyke ja sen tulkinta – näin huomioit syketasot Firstbeat Life -palvelussa 

Firstbeat Life is the most advanced technology for balancing stress and recovery

Leposyke on keskeinen osa stressin ja palautumisen määrittelyä osana Firstbeat Life™ -hyvinvointipalvelua. Luotettavasti mitattu leposyke muodostaa vahvan pohjan mittaustulosten tulkintaa sekä seurantaa varten.  

Näin huomioit syketasot mittausten aikana ja tuloksia tulkitessa

Leposykkeellä tarkoitetaan hyvin palautuneessa tilassa mitattua alhaista syketasoa. Leposyke määritetään useamman peräkkäisen sydämenlyönnin perusteella ja syke voi tippua lepotasolle yleensä vain yöunen aikana.

Siksi suosittelemme, että Firstbeat Life -palvelun käyttö alkaa vähintään kolmen vuorokauden mittauksella, jotka sisältävät kolme unijaksoa. Alhaisten syketasojen saavuttaminen vaatii yleensä palautumiselle suotuisat olosuhteet hieman pidemmältä ajanjaksolta eli syke ei välttämättä laske leposykkeen tasolle yksittäisen kevyenkään päivän jälkeen.

Erityisesti ensimmäisen Firstbeat Life -mittauksen aikana on hyvä välttää poikkeuksellisen kovaa kehon rasittamista, kuten esimerkiksi hyvin runsasta alkoholinkäyttöä, jotta yksilöllisestä sykevaihtelusta ja syketasosta saadaan mahdollisimman luotettava kuva.

Syketasot Firstbeat Life -palvelussa

Firstbeat Life -palvelu ottaa huomioon henkilöltä mitatut alimmat syketasot sekä kerätyn mittausdatan määrän henkilön leposykkeen määrityksessä. Palvelu säätää leposykettä dynaamisesti ja automaattisesti käyttöhistorian mukana ja pyrkii aina käyttämään luotettavinta leposykettä palvelun tulosten muodostamisessa. Käyttäjän ei ole mahdollista itse säätää leposykettään Firstbeat Life -mobiilisovelluksessa.

Syketasot esitetään Firstbeat Life -palvelussa ”Lisätietoja mittauksesta” -kohdassa. Henkilön taustatiedoissa on kerrottu käytössä oleva leposyke ja maksimisyke. Mittauspäivien osalta esitetään alin ja korkein mitattu syketaso sekä vuorokauden keskiarvo syketason osalta.

Alimmat syketasot ovat normaalisti noin 40–60 lyöntiä/min, keskiarvon ollessa hieman yli 50 lyöntiä/min. Normaalia korkeammista syketasoista levossa voidaan puhua, kun syke ei henkilöllä missään vaiheessa laske alle 65 lyöntiin/min Firstbeat Life -palvelun käytön aikana. Mikäli syketaso jää toistuvasti yli 70 lyöntiin/min, Firstbeat Life suosittelee henkilölle terveystarkastusta tarkempien syiden selvittämiseksi. Korkeilla syketasoilla tulokset ovat usein stressipainotteiset.

Mikä vaikuttaa leposykkeeseen?

Leposykkeeseen vaikuttaa useampi eri tekijä, joista osaan, kuten perimään, sairauksiin tai lääkityksiin, emme voi itse suoraan vaikuttaa. Tämän takia leposykettä on syytä tarkastella aina ensisijaisesti suhteessa henkilön omaan tasoon ja mittaushistoriaan.

Alhainen ja lähellä omaa leposyketasoa liikkuva vuorokauden alhaisin syketaso viittaa lähtökohtaisesti hyvään palautumiseen ja laadukkaaseen uneen. Mikäli omasta leposyketasosta jäädään yli 5 lyöntiä/min, on palautumisessa nähtävissä merkkejä kuormituksesta. Tämän vuoksi alimmat mitatut sykkeet ovat erinomainen tapa kuormituksen seurantaan pidemmällä aikavälillä.

Alempi leposyke yhteydessä parempaan kuntoon ja palautumiskykyyn

Erityisesti kestävyysliikunnan ja aerobisen kunnon paranemisen myötä sydämen koko ja iskutilavuus kasvavat, minkä seurauksena sydän vahvistuu ja pystyy kerrallaan pumppaamaan suuremman määrän hapekasta verta lihassolujen ja aivojen käyttöön.

Leposykkeen lasku onkin usein yhteydessä kohonneeseen kuntoon ja palautumiskykyyn. Aktiivisesti liikkuvilla henkilöillä syke on levossa tyypillisesti 7–10 lyöntiä/min alhaisempi verrattuna vähemmän liikkuviin henkilöihin. Alimmat mitatut syketasot Firstbeat Life -palvelun käyttäjillä ovat olleet jopa alle 30 lyöntiä/min.

Leposyke on erittäin mielenkiintoinen muuttuja, jossa tapahtuvia muutoksia kannattaa seurata erityisesti pitkällä aikavälillä. Hetkellisesti korkeista sykkeistä levossa ei kannata huolestua, mutta mikäli taso pysyy pitkään koholla omaan mittaushistoriaan ja leposykkeeseen nähden, kannattaa syitä lähteä selvittämään lisätutkimusten kautta.

Firstbeat Life – johtava teknologia asiakkaidesi terveyden ja hyvinvoinnin tukena. Auta valmennettavia stressin ja palautumisen hallinnassa.

Firstbeat Life kumppaneille

Lisää artikkeleita

Katkaise kuormitus ajoissa ja pidä huolta terveydestäsi – Firstbeat Lifen huomautukset heikosta palautumisesta tuovat turvaa mies katsoo puhelinta

Blogi #Stressi & Palautuminen #Firstbeat Life

Katkaise kuormitus ajoissa ja pidä huolta terveydestäsi – Firstbeat Lifen huomautukset heikosta palautumisesta tuovat turvaa

Fysiologinen data avaa kehosi reaktioita, mutta miten osata reagoida arjen haasteisiin oikein ja pitää huolta omasta terveydestä? Yksilölliset huomautukset Firstbeat Life -hyvinvointipalvelussa kertovat, jos mittaustuloksesi vaativat erityistä huomiota ja on aika tehdä muutoksia.