Mielen ja kehon hyvinvointi – näin ylläpidät tasapainoa

Satu Tuominen

Satu TuominenHyvinvointiasiantuntija, Firstbeat

Stressi & Palautuminen

Keho ja mieli vaikuttavat toinen toisiinsa. Jos fyysinen terveys reistailee, se vaikuttaa nopeasti henkiseen hyvinvointiin tai jos mieli ei voi hyvin, se heijastuu myös fyysiseen jaksamiseen ja terveyteen. Mielen taitoja treenaamalla voit irtautua negatiivisesta kehästä ja vaikuttaa stressin hallintaan sekä omaan hyvinvointiin.

Mieli, eli ajatukset, tunteet ja tietoisuus, sekä käyttäytyminen ovat jatkuvassa yhteydessä toisiinsa. Tunteet aktivoivat autonomista hermostoa. Niistä seuraa konkreettisia fysiologisia reaktioita, kuten muutoksia sykkeessä ja sykevaihtelussa. Yleensä kielteiset tunteet aktivoivat sympaattista hermostoa ja stressihormonin tuotantoa, myönteiset tunteet puolestaan parasympaattista hermostoa ja rentoutumista.

Mitä paremmin ymmärrämme kehon ja mielen yhteyttä toisiinsa, sitä paremmat valmiudet meillä on tehdä tarvittavia muutoksia omaan tapaamme ajatella ja toimia. Hyvät psyykkiset ja fyysiset voimavarat tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointiamme.

Tunnistatko ajatukset negatiivisten tunteiden taustalla?

Toistuva negatiivisten ajatusten kehä ylläpitää tai jopa pahentaa stressiä ja stressikäyttäytymistä. Helposti käy kuitenkin niin, ettemme ole tietoisia tunteidemme taustalla olevista ajatuksista tai niiden vaikutuksista käyttäytymiseemme ja kehoomme. Omien ajatusten huomaaminen on vaikeaa, koska ne ovat usein automaattisia ja vievät nopeasti mukanaan.

Negatiivisia tunteita ei tarvitse pyrkiä välttämään, sillä ne antavat meille tärkeää tietoa siitä, ettei kaikki ole hyvin ja että tilanne vaatii muutosta. On kuitenkin tärkeää löytää syyt tunteiden taustalla, jotta niihin voi vaikuttaa:

  • Mikä minua töissä stressaa, sekö että töitä on liikaa vai se, etten ole kyennyt priorisoimaan tekemistäni riittävästi?
  • Olenko minä itse vai esimieheni se, joka vaatii minulta liikaa?
  • Kiristävätkö pinnaani liiallinen kiire ja oman ajan puute, vaiko se, etten osaa sanoa ”ei” ja vetää omia rajojani?
  • Uskallanko puhua suoraan mitä minä haluan tai en halua, tai mikä minua harmittaa?

Jos tilanteeseen ei hae ratkaisua, uhkana on, että negatiiviset tunteet ja ajattelu kroonistuvat. Pitkään jatkuessaan ne muuttuvat pessimismiksi, joka alkaa nakertaa henkistä hyvinvointia. Se voi myös passivoida fyysisesti ja tuntua kehossa erilaisina vaivoina.

Mielen taitojen kehittäminen auttaa stressinhallinnassa

Mielen joustavuus tarkoittaa kykyä havaita omia ajatuksia ja tunteita sekä taitoa irrottautua niiden vallasta. Se on vastakohta automaattisille tunnereaktioille, joiden riepoteltavana olemme.

Mielen joustavuus auttaa vähentämään stressiä niin työssä kuin arjessa. Se on päivittäisen hyvinvointimme perusta, ja tärkeässä roolissa, kun haluaa muuttaa omaa käyttäytymistä ja elämäntapoja tai omien tarpeiden ilmaisemista muille ihmisille.

Taito säädellä vireystilaa, pysyä keskittyneenä ilman ajatusten harhailua sekä kyky hallita tunteita ja katkaista kielteisten ajatusten kehä edesauttavat onnistumista millä tahansa elämän osa-alueella ihmissuhteista työprojekteihin. Mielen taitojen vahvistaminen kannattaa, jos haluat parantaa stressin hallintaa, oppia sietämään epävarmuutta ja vastoinkäymisiä, onnistumaan itselle tärkeissä tavoitteissa, ylittämään vaikealta tuntuvia esteitä sekä säilyttämään huomion käsillä olevissa tehtävissä.

Yhtä lailla kuin fyysisiä ominaisuuksia, myös mielen joustavuutta ja taitoja voi onneksi vahvistaa harjoittelemalla säännöllisesti. Mielen taitoja ovat mm. itsetuntemus, keskittymiskyky, positiivinen itsepuhe ja kyky rentoutua. Aloittaa voi yksinkertaisilla valinnoilla:

  • Paranna keskittymiskykyä ja virettä esimerkiksi meditaatioharjoitusten avulla.
  • Rentouta mieltä ja kehoa hengitysharjoituksilla – ne auttavat myös laskemaan vireystilaa tarvittaessa.
  • Rauhoita mielesi luonnossa. Katsele, kuuntele ja keskity käsillä olevaan hetkeen.

Firstbeat Life yhdistää kehosi reaktiot päivän tapahtumiin, jotta tiedät, mitä tehdä oman hyvinvointisi parantamiseksi. Opit hallitsemaan stressiä ja palautumista, nukkumaan paremmin ja liikkumaan oikein.

Vinkki Firstbeat Life -käyttäjille!

Mielen taitojen ja -harjoitteiden vaikutusta stressinhallintaan ja palautumiseen voi seurata helposti Firstbeat Lifen avulla. Fysiologinen mittausdata auttaa näkemään mielen ja kehon yhteyden toisiinsa.

Voit seurata esimerkiksi meditaation vaikutusta stressitasoihin, millainen rentoutusharjoitus auttaa sinua palautumaan, tai mitkä ovat hyviä keinoja irrottautua töistä vapaa-ajallasi. Aloita siis uusi mittaus, merkitse harjoitukset päiväkirjaan ja katso, mitä tulokset kertovat.

Säännöllinen mittaaminen auttaa lisäksi seuraamaan omaa edistymistä sekä löytämään juuri sinulle sopivat keinot oman mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Lue lisää Firstbeat Lifesta.

Hallitse stressiä ja palautumista, edistä terveyttäsi. Firstbeat Life -mittaus auttaa ymmärtämään täsmällisesti, mitkä asiat kuormittavat ja mitkä palauttavat sinua. 

New call-to-action

Satu Tuominen

Satu Tuominen Hyvinvointiasiantuntija, Firstbeat

Firstbeatin hyvinvointiasiantuntija Satu Tuominen on tehnyt sydämen sykevälien tutkimusmatkaa jo yli vuosikymmenen. Sydämen lyöntien väleistä on löytynyt paljon elämää ja millisekunteihin mahtunut monenlaista tarinaa, ja niistä syntyy Satun blogien aiheita. Nimestään huolimatta Satu pyrkii kirjoittamaan ajoittain myös faktaa, pääasiassa hyvinvoinnista ja fysiologiasta, tavoitteena tarjota lukijalle työkaluja ymmärtää omaa kehoaan ja pitää huolta siitä tärkeimmästä voimavarasta, itsestään.

Lisää artikkeleita