Työn ja muun elämän tasapaino – Vinkkejä tasapainoisempaan elämään

Firstbeat

Työn ja muun elämän tasapainossa kyse on siitä miten käytämme aikamme, resurssimme ja energiamme näiden kahden osa-alueen välillä. Viekö jompi kumpi liikaa aikaa toiselta? Voimmeko hyvin sekä töissä että vapaalla? Millainen on elämän kokonaiskuormitus?

Vaikka työn ja muun elämän tasapainosta puhutaankin paljon, on tärkeää ymmärtää, ettei kyse ole täydellisyyden tavoittelemisesta tai täysin stabiilina pysyvästä tilasta. Päivät, viikot ja kuukaudet ovat erilaisia. Aina ei tarvitse antaa itsestään kaikkea sekä töissä että vapaa-ajalla, päinvastoin. Lainatakseni psykologian professoria Svend Brinkmannia:

”Jos ajattelet myönteisesti joka päivä, teet lujasti töitä, pyrit olemaan paras versio itsestäsi, ympäröit itsesi inspiroivilla ihmisillä, etkä ikinä anna periksi, niin ei ole mitään rajoja sille miten perusteellisesti voit palaa loppuun.’’

Nämä sanat ovat tärkeä muistutus meille kaikille. Sen sijaan että lähdemme tavoittelemaan täydellistä suoriutumista sekä töissä että vapaa-ajalla, voisimme tähdätä terveen tasapainon löytämiseen.

Hyvä tasapaino antaa energiaa töissä ja vapaalla – eikä horju hetkellisistä haasteista

Mitä sitten on hyvä työn ja muun elämän tasapaino? Se on sitä, että töissä pystyy suoriutumaan hyvin ja työ on omalla tavallaan mielekästä. Työasiat eivät pääsääntöisesti liikaa seuraa kotiin ja vaivaa päätä iltaisin, vaan töistä pystyy myös oikeasti irtaantumaan.

Työn ulkopuolella jää hyvin energiaa ja voimavaroja vapaa-ajan aktiviteetteihin sekä esimerkiksi perheelle ja ystäville. Tuntuu, että itsellä on annettavaa kumpaankin elämän osa-alueeseen ja molemmissa pystyy olemaan aidosti läsnä.

Liikunta ja hyvä kunto tukevat palautumista ja stressinhallintaa. Firstbeatin tietokanta osoittaa, että vähäinen liikunta on yhteydessä heikkoon palautumiskykyyn. Henkilöillä, jotka liikkuvat vähän on mittausten mukaan merkittävästi enemmän stressiä ja vähemmän palautumista kuin liikunnallisilla henkilöillä.

Tietysti meillä kaikilla on haastavampia aikoja, jolloin toinen elämän osa-alue saattaa ikäänkuin läikkyä reilusti toisen puolelle. Esimerkiksi hyvin stressaava ja kuormittava tilanne töissä voi helposti heijastua myös kotielämään. Tai toisaalta yksityiselämän haastava tilanne, kuten esimerkiksi tärkeän ihmissuhteen kariutuminen, voi heijastua negatiivisesti myös töihin.

Lyhytkestoiset epätasapainot ovat osa elämää ja luonnollisesti harmittomampia kuin pitkään jatkunut epävakaa tilanne. Jos taas olemme pitkään tilanteessa, jossa koemme, etteivät voimavaramme riitä molempiin elämään aspekteihin, on sillä usein valitettavan negatiiviset vaikutukset terveyteemme ja hyvinvointiimme. Jatkuva syyllisyys sekä paineen ja riittämättömyyden tunne syövät nopeasti myös mielenterveyttä.

Elämä ei saa olla vain loman odotusta tai työstä toipumista

Emme saisi elää vain odottaen lomaa tai viikonloppua, haaveillen aina vain siitä vapaa-ajan hetkestä ja töissä lähinnä selviytymismoodissa edeten. Vapaa-aika ei saa mennä myöskään vain töistä toipumiseen. Tällainen tilanne kertoo nimittäin jo hyvin suuresta epätasapainosta ja liiallisesta kokonaiskuormituksesta.

Se miten työn ja muun elämän tasapainon pystyy saavuttamaan on kuitenkin hyvin yksilöllistä ja riippuu paljon elämäntilanteesta. Lähtökohdat ja toisaalta myöskään tavoitteet eivät ole meillä kaikilla tässäkään asiassa samat ja voivat myös vaihdella elämän eri vaiheissa.

Esimerkiksi yrittäjät kohtaavat usein eri tyyppisiä haasteita tässä tasapainon tavoittelussa kuin keskiverto työntekijä. Perhe- ja hoitovastuut taas tuovat osalle meistä oman aspektinsa työn ja muun elämän tasapainon tavoitteluun.

Viime vuosina tapahtunut nopea siirtymä etä- ja hybridityöskentelyyn on vaikuttanut monella myös työn ja muun elämän tasapainoon, joko negatiivisesti tai positiivisesti. Parhaimmillaan esimerkiksi etätyö tarjoaa mahdollisuuden löytää joustava ja terve tasapaino arjessa. Pahimmillaan etätyö taas voi hämärtää työn ja muun elämän rajoja. Ilman selkeitä työpäivän aloituksen ja lopetuksen rutiineja, kuten esimerkiksi työmatkaa, voi työpäivästä tulla joko hyvinkin tehoton ja se voi venyä vapaa-ajan puolelle.

Miten löytää parempi tasapaino elämässä?

Tasapainon saavuttamiseen ja kuormituksen hallintaan ei ole yhtä menestysreseptiä, joka toimisi kaikille, mutta on kuitenkin muutamia asioita, joista huolehtimalla voit päästä hyvään vauhtiin.

  • Huolehdi hyvinvointisi peruspilareista, kuten ruokavaliosta, unesta ja liikunnasta. Jos tunnistat jatkuvasti joustavasti jostain näistä – aloita pienellä muutoksella esimerkiksi menemällä vartti aiemmin nukkumaan tai vaikkapa tekemällä joka aamu lyhyt kävelylenkki myös etäpäivinä.
  • Muista panostaa ja varata aikaa myös henkiseen hyvinvointiin, se on yhtä tärkeää kuin fyysinen hyvinvointisi. Kokeile itsellesi toimivia uusia rutiineja, kuten metsässä kävelyä, ystävien tapaamista, meditointia tai vaikka kirjoittamista.
  • Yritä saavuttaa terveellinen suhde työhön. Pidä kiinni tauoista ja pyri jaksottamaan työpäivääsi niiden avulla. Opettele myös töistä henkisesti irtaantumista työpäivän jälkeen. Tee jotain itsellesi mielekästä heti työpäivän päätyttyä, ota vaikka lempi kirjasi lukuun tai suuntaa kuulokkeiden kanssa lenkkipolulle.
  • Elä omien arvojesi mukaisesti ja kuuntele intuitiotasi. Muista myös olla armollinen itsellesi, niin kuin olisit ystävälle. Uskalla pyytää myös apua, jos omat voimavarat ja jaksaminen eivät riitä.
  • Seuraa hyvinvointiasi ja jaksamistasi – aina emme ole itse parhaimpia arvioimaan omia voimavaroja tai ymmärrä, mistä huono olotila johtuu. Hyödynnä ammattilaisten tukea ja objektiivista mittausdataa, jotta pystyt seuraamaan omia voimavarojasi ja johtamaan hyvinvointiasi paremmin.
Firstbeat Life

Firstbeat Life toimii ikään kuin peilinä omaan hyvinvointiin. Mittausten avulla saat konkreettista tietoa omasta unesta, stressistä, palautumisesta ja liikunnan terveysvaikutuksista. Mittaamalla säännöllisesti jokainen voi nähdä omien valintojensa ja arjen rutiiniensa vaikutukset omaan terveyteen ja jaksamiseen.

Työn ja muun elämän tasapainon tavoittelussa, kuten monessa muussakin asiassa, on hyvä lähteä perusasioista liikkeelle ja rakentaa vahva pohja ensin. Pieniä muutoksia tekemällä voit saavuttaa paljon.

Firstbeat Life yhdistää kehon reaktiot päivänaikaisiin tapahtumiin ja auttaa ymmärtämään, minkälaisilla pienillä mutta merkittävillä muutoksilla omaa hyvinvointia ja jaksamista voi edistää. Tutustu lisää Firstbeat Lifeen.

New call-to-action

Lisää artikkeleita

Kehitä kuntoasi, palaudu paremmin – Säädä liikuntasi teho sopivaksi Firstbeat Lifen harjoitusvaikutuksen avulla

Blogi #Liikunta #Firstbeat Life

Kehitä kuntoasi, palaudu paremmin – Säädä liikuntasi teho sopivaksi Firstbeat Lifen harjoitusvaikutuksen avulla

Hyvä fyysinen kunto on yhteydessä parempaan palautumiseen ja stressin hallintaan. Jo pienikin kunnon kohotus on erinomainen keino parantaa omaa jaksamista ja palautumiskykyä. Firstbeat Lifen harjoitusvaikutus-ominaisuus avaa liikunnan tehoa ja vaikutuksia.