Sopivankokoisia tavoitteita etsimässä

Jaakko Kotisaari

Jaakko KotisaariHyvinvointiasiantuntija, Firstbeat

Stressi & Palautuminen

Hyvinvointianalyysin tulosten läpikäynti ammattilaisen kanssa

Mittaus tai testi ei itsessään tee autuaaksi. Mittauksen tulos antaa osallistujalleen arvokkaan kartan, missä tällä hetkellä omalla hyvinvoinnin korkeuskäyrällä mennään. Hyvinvointianalyysin tulos on henkilökohtaisesti omaa arkea kuvaava sykevälimittausta analysoiva raportti ja siihen liittyvä asiantuntijan palaute. Ne eivät kuitenkaan tee ketään terveemmäksi tai paremmaksi ihmiseksi kuin ennen mittausta.

Raportti on kuin kurkistus oman kehon toimintaan ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Keskeisin kysymys on, mitä tällä tiedolla teemme. Suunnistajallakin voi olla kädessään äärettömän tarkka kartta ja tukku erilaisia apuvälineitä, mutta suo jalkojen alla ei muutu poluksi vain ihmettelemällä.

Hyvinvointianalyysin tulosten perusteella on hyvä muodostaa sopivia tavoitteita

Omat suunnistustaitoni rajoittuvat lähinnä sopivien kilpakumppanien selkien valintaan. Näen silti lajissa paljon yhtäläisyyksiä Hyvinvointianalyysin kanssa. Ehdoton edellytys oikean suunnan ja tavoitteiden valitsemiseen on nykyisen tilanteen selvittäminen ja hyväksyminen: mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka tähän pisteeseen ovat tuoneet. Vasta tämän jälkeen on aika miettiä mihin suuntaan on tarpeellista ja mahdollista lähteä liikkeelle. Tavoitteet, eli toiveiden ja tekojen kohteet, ovat henkilökohtaisia päämääriä, joihin lyhemmän tai pidemmän ajan sisällä pyritään. Suomalaisten työntekijöiden itselleen asettamat tavoitteet liittyvät yleisimmin liikunnan lisäämiseen, säännöllisiin ruokailuihin työpäivän aikana sekä riittävään unen saantiin.

Motivaatio alkaa itsestä

Onnistuneen tavoitteiden asettamisen perusta on ammattitaitoinen Hyvinvointianalyysin asiantuntija. Palautekeskustelun tärkein tehtävä ei ole jakaa viisautta uusimmista liikunnan ja ravitsemuksen trendeistä, vaan auttaa miettimään sopivankokoisia tavoitteita. Sisäinen motivaatio ja innostus ovat suurimmat, kun tavoitteet lähtevät asiakkaasta itsestään käsin. Asiantuntijan pääasiallinen tehtävä onkin tarjota osaamistaan sopivankokoisten tavoitteiden ja haasteiden valintaan. Kokonaisuuteen vaikuttavat tällöin yksilön terveydentila, ympäristö ja sen tarjoamat mahdollisuudet sekä elämäntilanne kaikessa laajuudessaan.

Onnistumisista sekä saavutetuista tavoitteista syntyy positiivinen kehä, jonka pohjalle on hyvä rakentaa uusia, taas asteen haastavampia tavoitteita. Tästä hienon esimerkin kertoi seurantamittauksen palautteessa jatkuvaan väsymyksen tunteeseen ja heikkoon palautumiseen kyllästänyt henkilö. Hän asetti ainoaksi tavoitteekseen varata unelle tunnin enemmän aikaa vuorokaudessa. Yöunen pidentyminen toki lyhensi hereillä olevan ajan osuutta muutenkin kiireisestä vuorokaudesta, mutta vastapainoksi henkilö sai huomattavan määrän lisää energiaa päivän muille tunneille. Kohonneen vireystilan myötä tehokkuus työpäivän aikana lisääntyi. Kaikista merkittävimpänä hyötynä pystyimme yhdessä toteamaan kiinnostuksen liikuntaan ja omaan hyvinvointiin palautuneen aikaisempien vuosien tasolle. Se toi mukanaan monia positiivisia sivuvaikutuksia.

Katse ihmiseen ja hänen tarinaansa

Tavoitteiden asettamisessa kannattaa käyttää reilusti maalaisjärkeä. Määrällisesti usein 2–3 hyvin valittua ja suunniteltua tavoitetta takaa paremman lopputuloksen kuin liuta epämääräisiä, myöhemmin pettymyksen tuottavia haihatuksia. Myös Prochascan transteoreettiseen muutosvaihemalliin peilaten olemme terveyskäyttäytymisemme suhteen eri vaiheissa niin yksilöinä kuin yksittäisiä tavoitteita ajatellen: vaikka lenkkipolku ei vielä kutsuisikaan, jo ajatuksen syntymistä lenkkeilyn aloittamisesta voidaan pitää merkittävänä askeleena oikeaan suuntaan.

Itselle sopivan liikuntamuodon löytäminen on tärkeää

Lohduttava tieto laajan käyttäjäkuntamme kannalta on, että paras Hyvinvointianalyysin asiantuntija on alan ja menetelmän tunteva ammattitaitoinen henkilö, joka osaa katsoa ja kysyä raportin taakse ihmiseen ja tarinaan sen takana. Kun keskustelun pohjalta yksikin tavoitteeksi asetettu arjen valinta konkretisoituu myöhemmin luontevaksi tavaksi, voidaan iloisesti todeta yhden rastin lisää löytyneen näiden lukuisten muiden joukossa.

Haluatko sinäkin tutustua paremmin omaan hyvinvointiisi?

Firstbeat Life -palvelu tarjoaa lähes laboratoriotarkkaa dataa ja yksilöllisiä oivalluksia tasapainon löytämiseksi. Tutustu lisää ja jaa linkki työnantajallesi.

Tutustu ja jaa

Kylvä ajatus – korjaa teko. Kylvä teko – korjaa tapa. Kylvä tapa – korjaa luonne. Kylvä luonne – korjaa kohtalo. Kirjailija Samuel Smiles (1812–1904)

Jaakko Kotisaari

Jaakko Kotisaari Hyvinvointiasiantuntija, Firstbeat

Hyvinvoinnin ja liikunnan moniosaaja Jaakko Kotisaari on pitkän linjan firstbeatiläinen. Hyvinvoinnin saralla kaiken nähnyt sanaseppo lukee tarkasti myös Firstbeat-raporttien rivien välit, antaa syvälliset palautteet ja kouluttaa asiantuntijoita vankalla osaamisellaan. Jäätelöbaarin isäntä sekä pehmeän ja lämpimän ruoan ystävä jahtaa vapaa-ajallaan pyöriviä palloja sekä oman suorituskykynsä äärilaitoja elämää ihmetellen.

Lisää artikkeleita