Firstbeat Hyvinvointianalyysi arvokas työkalu henkilöstön kehittämiseen

Menestystarina SQL Sentry

Amerikkalainen ohjelmistoyritys SQL Sentry arvioi ja kehitti henkilöstönsä hyvinvointia Firstbeatin Hyvinvointianalyysin avulla.

SQL Sentry Inc:n ohjelmistokehityksen johtaja Rick Pittser kuuli alun perin Firstbeatista neljä vuotta sitten etsiessään keinoa seurata ja parantaa juoksuharjoitteluaan.“Kiinnostuin Firstbeatista kokeiltuani yrityksen seurantaohjelmaa ja kuultuani Hyvinvointianalyysistä, sillä halusin löytää keinon edistää terveyttäni ja hyvinvointiani”, Pittser kertoo.

“Hyvinvointianalyysi visualisoi hyvin rankan harjoituksen tai kisan vaikutukset, minkä vuoksi voin keskittyä palautumiseen. Se muistuttaa, että on tärkeää antaa itselleen aikaa levätä ja palautua suorituksesta.”

 

greg-rick-and-tiina-txt

 

Pittser esitteli ideansa SQL Sentryn toimitusjohtajalle Greg Gonzalezille, joka oli myös kiinnostunut terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Gonzales tunnisti Firstbeatin nimen käyttämistään Suunnon ja Garminin sykemittareista, jotka sisältävät Firstbeatin teknologiaa. Nähtyään millaista tietoa ja tukea harjoitteluun voidaan saada Firstbeatin teknologian avulla, Gonzales halusi selvittää mitä kolmen päivän Hyvinvointianalyysilla voitaisiin selvittää.

Gonzales halusi kokeilla Hyvinvointianalyysia ja arvioida sen toimivuutta laajemmassa mittakaavassa.

“Sain Hyvinvointianalyysista arvokasta tietoa. Erityisen tärkeä oivallus oli huomata, että kehoni ei palaudu riittävästi päivän aikana, jotta se voisi tukea aktiivista työtäni ja harjoitteluani. Tämä vaikutti negatiivisesti toimintakykyyni. Saatavilla on joukko menetelmiä, joilla voidaan mitata esimerkiksi kulutettuja kaloreita tai unen kestoa mutta Firstbeatin teknologia antaa huomattavasti syvällisempää tietoa mittaamalla stressiä, palautumista ja niiden tasapainoa vuorokauden ympäri.”

“Firstbeatin Hyvinvointianalyysi oli loistava tapa tarjota henkilöstölle tietoa heidän hyvinvoinnistaan ja keinot sen parantamiseen”, kertoo Greg Gonzalez, SQL Sentryn toimitusjohtaja.

SQL Sentry kokee henkilöstönsä hyvinvoinnin tärkeänä ja pyrkii tukemaan työntekijöidensä terveellistä ja aktiivista elämäntapaa.

Kuva: Tiina Hoffman, Firstbeatin hyvinvointiasiantuntija, Greg Gonzalez (oik.), SQL Sentryn toimitusjohtaja ja Rick Pittser (vas.) SQL Sentryn ohjelmistokehityksen johtaja

Palautuminen tasapainottaa aktiivista elämää

23 työntekijää 30:sta osallistui Hyvinvointianalyysiin. Firstbeat toimitti Bodyguard- mittalaitteet SQL Sentrylle ja jokainen osallistuja sai valita kahden viikon ajanjaksolta kolme päivää mittauksen suorittamiseen. SQL Sentryn kontaktihenkilö lähetti kerätyt tiedot Firstbeatin hyvinvointiasiantuntijan Tiina Hoffmanin analysoitavaksi, jonka jälkeen osallistujat saivat palautetta niin ryhmänä kuin yksilöinäkin.

”SQL Sentry oli erittäin aktiivinen ryhmä! He esimerkiksi liikkuivat keskimäärin 25 minuuttia päivässä, mikä on merkittävästi enemmän kuin Firstbeatin tietokannan keskiarvo (16 minuuttia). Tuloksissa oli havaittavissa jonkin verran jakaumaa erityisen hyväkuntoisten ja vähemmän aktiivisten yksilöiden välillä. Jälkimmäiselle ryhmälle tärkein hyvinvoinnin tavoite oli lisätä fyysisen aktiivisuuden määrää. Positiivista oli kuitenkin nähdä SQL Sentryn aktiivinen rooli työntekijöidensä hyvinvoinnin edistämisessä. Yritys panostaa hyvinvointiin eri keinoin mm. järjestämällä ravitsemusluentoja, tarjoamalla työntekijöidensä kuntosalijäsenyyden ja nyt investoimalla Firstbeat Hyvinvointianalyysiin”,  Hoffman toteaa.

Ryhmän palautumisprosentti 24 tunnin ajanjaksolla oli 22 %, mikä on jonkin verran alle Firstbeatin suositteleman 30 prosentin. Työpäivät olivat melko kiireisiä, jolloin päivän aikana tapahtuva palautuminen jäi heikoksi ja vaikka suurimman osan kokonaistulos oli vähintäänkin keskinkertainen, mahtui joukkoon myös öitä, jolloin palautuminen jäi alhaiselle tasolle.

”Tyypillisimmät syyt heikolle palautumiselle olivat samankaltaiset, joita olemme havainneet myös muiden yritysten työntekijöillä: Ihmiset ovat kiireisiä. Heillä on liikaa tekemistä eikä riittävästi mahdollisuuksia hidastaa hetkeksi. Myös rankka fyysinen harjoittelu iltaisin tai kohtalainen alkoholinkulutus voivat hidastaa palautumista”, Hoffman selittää.

Henkilökohtaista palautetta hyvinvoinnista

Osallistujille asetettiin henkilökohtaiset tavoitteet heidän omien ajatuksien ja asiantuntijan suositusten perusteella. Tyypillisimmät tavoitteet liittyivät kiireisten ja kiireettömien päivien tasapainottamiseen, ajoissa nukkumaan menemiseen, harjoittelun sisällyttämiseen viikoittaisiin aikatauluihin vähintään kolmesti viikossa sekä yleisesti fyysisen aktiivisuuden parantamiseen. Haastavinta aktiivisimmille osallistujille oli ymmärtää kuinka paljon rankka harjoitus kuormittaa ja että tasapainoisen harjoitteluohjelman tulisi sisältää myös kevyempiä harjoituksia.

Asiakaspäällikko Jason Hallin mukaan Firstbeatin mittaus oli helppo toteuttaa ja hyvinvoinnin tukemisen lisäksi auttoi häntä painonhallinnassa.

sql-sentry-txt

“Olen jo jonkin aikaa tavoitellut terveellisempää painoa. Tähän saakka en kuitenkaan ollut saanut mistään vahvistusta sille, että tekemäni elämäntapamuutokset todella auttavat. On olemassa myös monia epäterveellisiä tapoja pudottaa painoa mutta Firstbeatin analyysin ansiosta tiedän nyt toimineeni oikein. Jo tämän tiedon vuoksi analyysiin kannatti osallistua.

Hall halusi myös tietää kuinka paljon harjoittelusta on oikeasti hyötyä. ”Olen monesti harjoituksen päätteeksi miettinyt harjoittelinko liikaa vai liian vähän. Nyt voin luottaa, että kehityn kun jatkan harjoitusohjelmani mukaisesti”.

Kaiken kaikkiaan SQL Sentryn henkilökunta oli tyytyväinen saamaansa henkilökohtaiseen palautteeseen. ”Kommentit osallistujilta olivat hyvin myönteisiä ja monet kokivat, että tulokset vaikuttivat heidän elämäntapoihinsa”, Pittser kertoo.

“Oli hienoa nähdä, kuinka yritys aktiivisesti tukee henkilöstönsä hyvinvointia taloudellisin keinoin kuten tarjoamalla kuntosalijäsenyyden ja mahdollisuuden harjoitella työpäivän aikana. Työntekijät selvästi arvostivat yrityksen tukea ja sitoutumista asiaan”, Hoffman toteaa.

Näe hyvinvointiisi vaikuttavat tekijät Hyvinvointianalyysilla