Lisääntyvätkö vai hiipuvatko kehosi voimavarat?

Kohtaamme päivän aikana monenlaista kuormitusta: kiirettä, stressiä, jatkuvaa ärsyketulvaa ja fyysistä rasitusta – mutta myös innostumista, jännitystä, riemua ja vaikkapa riehakasta tanssimista.

Kokonaiskuormitus tarkoittaa kaikkea fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista kuormitusta, jota kehoon ja mieleen kohdistuu. Firstbeat Life -sovelluksessa kokonaiskuormitusta voi seurata kätevästi voimavarakuvaajan avulla. Se kertoo, lisääntyvätkö vai vähenevätkö kehon voimavarat mittauspäivien aikana, eli ovatko kuormitus ja lepo tasapainossa.

 

Firstbeat Life sovellus

Firstbeat Life -sovelluksesta on helppo seurata, miten omat voimavarat muuttuvat päivän aikana.

Stressi ja kuormitus vähentävät voimavaroja, palautuminen taas lisää niitä. On aivan normaalia, että päivän aikana voimavarat vähenevät, mutta yön aikana niiden tulisi palautua vähintään lähtötasolle.

Unen tärkein tehtävä onkin kerryttää takaisin kulutettuja voimavaroja, mikä kuitenkin vaatii, että unta saadaan riittävästi ja se on tarpeeksi palauttavaa suhteessa päivän kuormitukseen. Myös päivän aikaiset palautumishetket auttavat tasapainottamaan kokonaiskuormitusta.

Ylikuormitustilassa voimavarat ehtyvät

Jos kuormitusta on jatkuvasti liikaa suhteessa omaan palautumiskykyyn, voimavarat eivät ehdi palautua riittävästi ja syntyy ylikuormitustila, mikä vaikuttaa päivittäiseen vireystilaan, jaksamiseen ja hyvinvointiin. Tällöin pitäisi pikaisesti vähentää kuormitusta, jättää jotakin pois ja raivata aikataulusta tilaa ylimääräiselle levolle sekä panostaa riittävään uneen ja laadukkaaseen ravitsemukseen.

Vähentyneet voimavarat

Firstbeat Life -sovellus näyttää selvästi, mikäli omat päivät ovat liian kuormittavia eikä palautuminen ole riittävää: tällöin voimavarat eivät palaudu yön aikana tarpeeksi ja käyrä on laskeva.

Pitkään jatkunut voimavarojen väheneminen voi johtaa lopulta uupumiseen ja sairastumiseen. On hyvä muistaa, että vaikkei mikään yksittäinen arjen kuormitustekijä olisikaan järin voimakas, voi kokonaissumma kertyä liian suureksi, jos päivämme sisältävät ”paljon kaikenlaista”. Jossain menee aina se raja, jolloin yksikin pisara voi saada vesilasin läikkymään yli.

Omaan palautumiskykyyn voi vaikuttaa

Omaan palautumiskykyyn ja kuormituksen sietoon voi onneksi vaikuttaa: terveelliset elämäntavat ja ravitsemus, hyvä fyysinen kunto sekä palauttava uni kasvattavat pitkällä aikavälillä voimavarojamme ja vaikuttavat siihen, kuinka paljon kuormitusta kestämme.

Hyväkuntoisena palautuminen on nopeampaa, ja myös ravitsemus vaikuttaa voimavaroihimme. Jos syömme liian vähän tai ravintoköyhää ruokaa, elimistössämme ei ole riittävästi energiaa, mikä voi johtaa ylikuormitustilan puhkeamiseen.

Palautumiskyky

Hyvä fyysinen kunto edistää palautumiskykyä niin, että päivät voivat sisältää melko paljonkin kuormitusta, mutta silti ihminen pystyy palautumaan tarpeeksi eivätkä voimavarat hupene.

Myös mieli vaikuttaa kehomme voimavaroihin enemmän kuin ehkä uskommekaan. Jatkuva henkinen stressi, kuten pelko, ahdistus, huolet ja murheet kuormittavat. Positiiviset tunteet ja onnellinen olo taas kasvattavat voimavarojamme. Terveellisten elämäntapojen lisäksi on siis hyvä pohtia elämää ja arvoja kokonaisvaltaisesti: onko oma elämä mielekästä ja merkityksellistä? Jos ei, niin mitkä asiat heikentävät elämänlaatua ja mitä asialle voisi tehdä?

Löydä tasapaino stressin ja palautumisen välille

Kokonaiskuormituksen ollessa tasapainossa nukumme paremmin, koemme olon virkeäksi ja meillä on energiaa hoitaa päivittäisiä askareita ja itselle tärkeitä asioita. On normaalia, että jotkut päivät ovat kuormittavampia kuin toiset, mutta pitemmässä juoksussa meidän ei kuuluisi olla jatkuvasti väsyneitä.

Omaa jaksamista ja kehon voimavaroja onkin hyvä seurata säännöllisesti ja erilaisissa elämäntilanteissa. Tässä Firstbeat Life -sovelluksen voimavarakuvaajaa auttaa: se auttaa hahmottamaan, milloin voi painaa kaasua ja antaa mennä, ja milloin taas on järkevämpää painaa jarrua, säästellä energiaa ja panostaa palautumiseen.

Haluatko sinäkin tietää lisääntyvätkö vai hiipuvatko kehosi voimavarat?

Firstbeat Life -palvelu tarjoaa lähes laboratoriotarkkaa dataa ja yksilöllisiä oivalluksia tasapainon löytämiseksi. Tutustu lisää, ota yhteyttä kumppaneihimme tai jaa linkki työnantajallesi.

Tutustu

Satu Tuominen

Satu Tuominen Hyvinvointiasiantuntija, Firstbeat

Firstbeatin hyvinvointiasiantuntija Satu Tuominen on tehnyt sydämen sykevälien tutkimusmatkaa jo yli vuosikymmenen. Sydämen lyöntien väleistä on löytynyt paljon elämää ja millisekunteihin mahtunut monenlaista tarinaa, ja niistä syntyy Satun blogien aiheita. Nimestään huolimatta Satu pyrkii kirjoittamaan ajoittain myös faktaa, pääasiassa hyvinvoinnista ja fysiologiasta, tavoitteena tarjota lukijalle työkaluja ymmärtää omaa kehoaan ja pitää huolta siitä tärkeimmästä voimavarasta, itsestään.

Lisää artikkeleita