”Hyvinvointianalyysissa jokainen osallistuja on voittaja”