Sykevälimittauksella huomio työkykyyn

Menestystarina Eka Synthomer Ltd

Eka Synthomer -yrityksen työntekijät saivat uusia työkaluja henkilökohtaisen kuormituksen ja palautumisen hallintaan. 

Oululainen Eka Synthomer Oy valmistaa latekseja paperi- ja kartonkitehtaille. Yrityksessä käsitellään vaarallisia kemikaaleja, joten jo senkin takia työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin on erityisesti satsattu.

– Viime vuoden marraskuussa olimme olleet peräti 12 vuotta ilman yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Luku on poikkeuksellinen varsinkin tällä alalla. Sairauspoissaoloprosenttimme on myös ollut kolmena peräkkäisenä vuotena varsin alhainen, neljän ja viiden prosentin välillä, kertoo Eka Synthomerin talouspäällikkö Tuulevi Leppänen.

Yrityksen omistavat yhdessä saksalainen Synthomer Deutschland sekä hollantilainen Akzo Nobel. Henkilöstöä Oulussa on yhteensä 37.

 

EkaSynthomer

 

Piileviä palautumisen puutteita

Kun Eka Synthomerillä päätettiin viime vuoden alussa käynnistää projekti henkilöstön tuottavuuden parantamiseen keskittyvän Precover Oy:n kanssa, ei yrityksellä ollut mitään yksittäistä ongelmaa, johon haettiin ratkaisua. Tavoitteena oli silti saada tietoa erityisesti vuorotyön vaikutuksista palautumiseen ja sitä myötä ennaltaehkäistä sairauspoissaoloja.

Firstbeatin sykevälimittaukseen perustuvan Hyvinvointianalyysin tulokset olivat silmät avaavia.

– Moni luuli esimerkiksi palautuvansa täysin kuormituksesta yön aikana, mutta mittaus paljasti, ettei näin aina käynytkään. Myös aterioiden rytmitys osoittautui erittäin tärkeäksi varsinkin vuorotyössä jaksamisen kannalta, Leppänen sanoo.

Alustavat tulokset näyttävät myös tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien sairauspoissaolojen osuuden vähentyneen hankkeen aikana huomattavasti. Leppäsen mukaan vertailuaineistoa on kuitenkin vasta niin lyhyeltä ajalta, että on liian aikaista vetää siitä johtopäätöksiä.

Joka tapauksessa mittaus paljasti piileviä puutteita joidenkin yksilöiden palautumisessa, joihin pystyttiin pureutumaan nyt hyvissä ajoin ennaltaehkäisevästi.

Hyvin varhaista tukea

Precoverin toimitusjohtajan Arto Ylitapion mukaan sykevälimittaus on sikäli erittäin tehokas tapa, että se tuottaa runsaasti tietoa, johon ihminen ei itse pysty tietoisesti vaikuttamaan. Sykeväliä mitataan kolmen vuorokauden ajan työssä, vapaalla ja unessa. Käytännössä ihmisen kyky palautua kuormituksesta on sitä parempi, mitä suurempi sykevälin vaihtelu on.

– Sykevälimittauksessa elimistön ylikuormitus voi näkyä kuukausia tai jopa vuoden ennen kuin oireet muuttuvat näkyviksi. Eka Synthomerin tapauksessa löytyi myös henkilöitä, jotka palautuivat vain kohtalaisesti. Näihin tapauksiin pystyttiin mittauksen ansiosta puuttumaan välittömästi, Ylitapio sanoo.

Precoverin ohjelma on Ylitapion mukaan ainutlaatuinen siinä, että se yhdistää sykevälimittauksen prosessiohjattuun tuottavuuden parantamiseen yksilötasolla. Projekti pyörii taustalla ja rasittaa mahdollisimman vähän yrityksen hallintoa.

Säästöjä ja pidempiä työuria

Tänä keväänä alkoi Eka Synthomerin ja Precoverin yhteistyössä toinen mittausjakso, joka päätettiin tarjota kaikille Ekan työntekijöille.

– Halusimme antaa kaikille mahdollisuuden päästä henkilökohtaiseen valmennukseen, vaikka ei olisikaan erityisiä ongelmia palautumisessa. Precover tarjoaa myös laajemmin ravitsemustietoa ja tsemppausta liikunnan harrastamiseen, Leppänen kertoo.

Kaikkiaan yksilöllisen kuormituksen ja palautumisen seuranta on Leppäsen mukaan hyvä väline yritykselle pitkällä aikavälillä. Kun enemmän palautumista tarvitsevat saavat tukea mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, säästetään työterveyskustannuksissa ja hyödytetään lopulta koko yhteiskuntaa. Työurat eivät tällöin turhaan katkea ennenaikaiseen eläköitymiseen.

Teksti: Timo Nykänen, Otavamedia
Kuva: Topi Raulo
Alkuperäinen julkaisu

Näe hyvinvointiisi vaikuttavat tekijät Hyvinvointianalyysilla