Firstbeat ja ACTPRO syventävät yhteistyötään yrityksille tarjottavissa työhyvinvointipalveluissa

loka 19 2022 in Uutiset

Firstbeat Life

Firstbeat

Firstbeat Technologies Oy ja ACTPRO Oy ovat sopineet uudenlaisesta yhteistyömallista. Tämän myötä ACTPRO, Firstbeatin pitkäaikainen kumppani ja työhyvinvointivalmennusten erikoisosaaja, tulee mukaan Firstbeatin nykyisten suorien yritysasiakkuuksien palvelemiseen.  Muutos parantaa yrityksille tarjottavien palveluiden vaikuttavuutta ja tukee Firstbeatin strategiaa.

Käytännössä Suomessa Firstbeatin suorien yritys- ja organisaatioasiakkaiden käynnissä olevien sopimuskausien osalta Firstbeat toimittaa niihin liittyvät digitaaliset raportointi- ja käyttäjätukipalvelut olemassa olevien sopimusten mukaisesti. ACTPROn asiantuntijat puolestaan hoitavat lokakuusta 2022 alkaen pääsääntöisesti mm. näihin palveluihin sisältyvät yritys- ja ryhmäraporttien läpikäynnit yritysasiakkaiden kanssa sekä vastaavat uusien lisenssien aktivoinnista ja jatkosopimusten tekemisestä.

Tuloksena entistä vaikuttavampia palveluita

Strategiansa mukaisesti Firstbeat keskittyy jatkossa hyvinvointiliiketoiminnassaan yhteistyöhön palveluntarjoajakumppaneiden kanssa sekä vahvistamaan asemaansa globaalina terveys- ja hyvinvointialan teknologiatoimittajana. 

– Uskomme, että molempien osapuolten keskittyessä vahvuuksiinsa asiakas hyötyy siitä vaikuttavimpina palveluina, sanoo Firstbeatin toimitusjohtaja Tero Lehtonen. 

– Mittaaminen ei ole itsessään ratkaisu, vaan siitä saatavan tiedon hyödyntäminen yksilö- ja organisaatiotasolla. Autamme rakentamaan taitoja säädellä kuormitusta, kehittää palautumista sekä viisaita työ- ja elämäntapoja. Osaamisen kehittämisen toimenpiteitä ja tukea on mahdollista eri tavoin kohdentaa Firstbeat Life -palvelun avulla myös riskiperusteisesti, jatkaa Tomi Leskinen ACTPRO:lta. 

Voimassa oleviin Firstbeat Life -yrityssopimuksiin ei tule muutoksia, mutta Firstbeatin nykyisten suorien yritysasiakkaiden jatko- ja lisätilaukset tehdään jatkossa ACTPRO:n kanssa. Yhteistyössä luodaan kullekin yritysasiakkaalle paras ja vaikuttavin hyvinvointikokonaisuus, joka sisältää sekä Firstbeat Lifen että ACTPRO:n valmennuspalvelua.

Yhteistyömalli ei vaikuta muiden Firstbeatin palveluntarjoajien yritysasiakkuuksiin, vaan ainoastaan Firstbeatiltä suoraan ostettuihin Firstbeat Life -työhyvinvointiprojekteihin.

Lisätietoja 

ACTPRO:n yhteyshenkilöt:

Tomi Leskinen
+358 45 232 6366
tomi@actpro.fi 

Hanna-Maria Rask
+358 44 27 21 224
hanna@actpro.fi 

Firstbeatin yhteyshenkilö:

Toby Murray
+358 40 535 6178
toby.murray@firstbeat.com

ACTPRO on suomalainen kestävän, mielekkään ja tuloksellisen työn asiantuntija. Moniammatillisen tiimin osaamisen vahvoja osa-alueita ovat tuloksellinen ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen, mielen hyvinvointi, palautuminen ja stressinsäätelytaidot, kestävä ja sujuva työ sekä sitä tukeva liikunta ja ravitsemus. Suomessa kehitetty kokonaisvaltainen konsepti lisää yksilöiden sekä organisaatioiden osaamista ja motivaatiota saavuttaa vahvaa kestävää toimintakykyä sekä sujuvaa tuloksellista työtä.

ACTPRO valmennusmetodin viitekehyksenä on ACTPRO:n kehittämä Itsensä johtaminen –malli™, joka perustuu terveyskäyttäytymisen teorioihin, kognitiiviseen psykologiaan sekä moniammatilliseen ja iteratiivisen kehittämistyöhön. Mallin kehittämiseen vaikuttaneita terveyskäyttäytymisen teorioita ovat mm. The Health Belief Model, Integrated Behavioral Model, The Transtheoretical Model ja Social Kognitive Theory.

New call-to-action

Lisää artikkeleita

Hyvinvointidata: Näin korona-ajan ja etätyön vaikutukset näkyvät arjessa – palautuminen voi jäädä vähäiseksi lomallakin   Hyvinvointidata: Näin korona-ajan ja etätyön vaikutukset näkyvät arjessa – palautuminen voi jäädä vähäiseksi kesälomallakin

Artikkeli #Stressi & Palautuminen

Hyvinvointidata: Näin korona-ajan ja etätyön vaikutukset näkyvät arjessa – palautuminen voi jäädä vähäiseksi lomallakin  

Jo keväästä 2020 lähtien ihmiset ovat eläneet uudenlaista arkea, kun koronapandemia muutti niin työn tekemisen tapoja kuin vapaa-ajan menoja ja arjen rytmiä. Tämä kaikki on vaikuttanut väistämättä elintapoihimme. Firstbeatin tietokannan…