Miten huolehtia työntekijöiden jaksamisesta poikkeuksellisina aikoina?

Miten huolehtia työntekijöiden jaksamisesta

Elämämme ja arkemme on kääntynyt päälaelleen hetkessä.
Sekä työelämän että vapaa-ajan rutiinit ovat menneet enemmän tai vähemmän uusiksi, ja samalla ajatuksemme ovat täyttyneet terveys- ja taloushuolista.

Kuitenkaan emme saisi lamaantua, vaan arki pitäisi saada rullaamaan ja työt pitäisi saada tehtyä.
Oman ja läheisten hyvinvoinnin lisäksi osan meistä tulisi pitää huolta myös työntekijöiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista – miten se onnistuu tällaisessa tilanteessa?

Suunnittele, epävarmuudesta huolimatta

Kukaan meistä ei nyt tiedä tulevasta, ja tilanteet elävät joka päivä. Tästäkin huolimatta – tai oikeastaan juuri tämän takia – suunnitelmallisuudesta ei kannata antaa periksi. Suunnitelmaa on nimittäin mahdoton muuttaa vaihtuvien tilanteiden mukaan, jos sitä ei ole tehty alun perinkään.

Tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa ei välttämättä ole aikaa tai resursseja perusteellisiin selvityksiin ja analyyseihin – niiden aika on myöhemmin, mutta työkykyjohtamisen periaatteista ei kannata liikaa tinkiä.

Tee siis nopea kartoitus nykytilanteesta, mieti mihin asioihin nyt pitää kiinnittää erityistä huomiota ja määrittele tavoitteet – ja sitten toteuttamaan. Hyvä suunnitelma mahdollistaa nopean reagoinnin ja sen avulla tavoitteeseen voidaan päästä, vaikka sitten hieman eri reittiä kuin alun perin ajateltiin.

Akut pitää ladata

Normaalistikin arki on tasapainoilua stressin ja palautumisen välillä. Joskus kehon akku kuluu nopeammin, joskus hitaammin. Ja kuten puhelimenkin kanssa: mitä enemmän kuormitusta, sitä nopeammin akku hupenee.

Koronaviruksen aiheuttamat arjen muutokset ja epävarmuus aiheuttavat useimmille lisää stressiä. Tämä tarkoittaa, että myös palautumiseen olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota, jotta työntekijöiden virta ei loppuisi kokonaan.

Hyvinvointianalyysi voimavarat

Kun kuormitus ja stressi lisääntyy, myös palautumiseen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Muuten kehomme voimavarat hiipuvat.

Anna työntekijöillesi siis työkaluja löytää tasapaino stressin ja palautumisen välillä. Työn rytmittäminen, itsensä johtaminen, vuorovaikutus, oman kehon ja mielen tunteminen… tasapainoon vaikuttavia tekijöitä on lukuisia – ja onneksi moneen niistä voidaan työyhteisössä myös vaikuttaa.

On löydettävä uusia keinoja

Monet tutut harrastukset ja rentoutumiskeinot ovat tauolla ja työpäivätkin ovat nyt uudenlaisia. Kehomme on onneksi sopeutuvainen. Se oppii kyllä uusia tapoja, kunhan sille antaa siihen mahdollisuuden. On tärkeää auttaa ja kannustaa työntekijöitä etsimään juuri heille sopivia uusia rentoutumiskeinoja. Jollekin se tarkoittaa iltojen rauhoittamista uutisilta ja somevirralta, jollekin toimii aamukävely luonnossa ja joku palautuu online-kahvitauolla kollegoiden kanssa.

Mittaamalla oman kehon reaktioita tässä uudenlaisessa arjessa työntekijät voivat seurata, mahtuuko etätyöpäiviin palauttavia taukoja ja onko heidän unensa oikeasti palauttavaa.

Hyvinvointianalyysi uusia keinoja

Myös poikkeuksellisina aikoina työntekijöiden olisi hyvä pystyä pitämään kiinni hyvinvoinnin peruspilareista, niin paljon kuin mahdollista.

Yksilöinä yhdessä

Myös stressin suhteen jokainen työntekijä on yksilö. Jollekin etätyöpäivät verkkareissa voivat olla vähemmän kuormittavia kuin toimistopäivät avokonttorissa, jollekin jatkuva nettipalaveriputki on kova stressitekijä ja joku stressaa maailman epävarmuudesta paljon muita enemmän.

Poikkeusoloissa on entistä tärkeämpää kunnioittaa työntekijöitä yksilöinä. Samat ratkaisut eivät toimi kaikille, joten olisi arvokasta, jos työntekijät voivat – mahdollisuuksien mukaan – tehdä työtä heidän hyvinvointiaan edistävällä tavalla. Tarkoittaa se sitten palauttavaa päiväkävelyä, leikkituokiota lasten kanssa tai työpäivän aloittamista hieman myöhemmin riittävän unen takaamiseksi. Molemminpuolinen luottamus ja vuorovaikutus on tässäkin tapauksessa kaiken perusta.

Suomalaisten hyvinvointi

Pienet hengähdystauot ja irtiotto virtuaalimaailmasta ovat nyt monelle entistä tärkeämpiä, pieniä palautumishetkiä etätyöpäivän aikana.

Yksin ei nimittäin kukaan meistä tule tästä kriisistä selviämään, vaan yrityksen tärkein voimavara on nyt hyvinvoiva työyhteisö. Vaikka tuttu työporukka on monella nyt fyysisesti hajallaan, ei anneta sen hajota henkisesti. Virtuaaliset aamukahvit, lounaskävelyt tai hassunhauskat haastetempaukset ovat hyvä tapa ylläpitää yhteyttä ja virkistää mieltä.

Stressiä myös tarvitaan

On hyvä muistaa, että stressi ei suinkaan aina ole negatiivista. Se on juuri se, mikä saa meidät toimimaan tehokkaasti, innovoimaan uutta ja selviämään paineisistakin tilanteista. Ja tätähän juuri nyt tarvitaan!

Autetaan siis työntekijöitä pysymään virkeinä, luomaan uusia toimintatapoja – ja jakamaan omia ideoitaan ja vinkkejään työyhteisön kesken. Ties minkälaisia kuningasajatuksia työyhteisöstänne vielä kumpuaakaan!

Samaan hengenvetoon on toki sanottava, että positiivisestakin stressistä pitää palautua. Edes sitä kaikkein timanttisinta ideaa ei siis kannata työstää yötä myöten, vaan nukkua välissä pitkät ja palauttavat unet.

Näytä, että välität

Meistä kukaan ei ole ollut tässä tilanteessa aiemmin, joten kukaan ei myöskään tiedä, mikä lopulta on oikea tapa toimia. Olemme kuitenkin kaikki tässä yhdessä – titteleistä riippumatta. Toimitaan siis toinen toisillemme esimerkkeinä, eikä unohdeta pitää huolta itsestämme ja toisistamme.

Näytetään, että välitetään.

Haluatko huolehtia työntekijöidesi kehon ja mielen hyvinvoinnista arjen muutosten keskellä?

Tutustu ja jaa

Lisää artikkeleita