Tunnista stressi ja palautuminen entistä tarkemmin – uudistuva Firstbeat Life -analytiikka edistää terveyttä ja hyvinvointia

Tero Myllymäki

Tero MyllymäkiFysiologisen tutkimuksen johtaja, Firstbeat

Firstbeat Life

Firstbeat Life on edistyksellisin teknologia stressin ja palautumisen hallintaan. Palvelun tarjoama mittausdata auttaa ymmärtämään omia reaktioita ja voimavaroja tieteeseen pohjautuvalla varmuudella. Uudistuneen analytiikan ansiosta stressin ja palautumisen määrä sekä voimakkuus pystytään todentamaan sekuntien tarkkuudella.

Arjen jaksaminen sekä stressin ja palautumisen hallinta haastavat sekä työntekijöitä että työyhteisöjä. Kuormitustilanne heijastuu usein myös elämänlaatuun, terveyteen ja suorituskykyyn. Kuormittavia tekijöitä tai valintojen vaikutuksia ei ole aina helppo tunnistaa itse. Siksi luotettava objektiivinen data sekä siihen perustuva yksilöllinen ohjaus voivat auttaa tehokkaasti kohti tietoisempia valintoja 

Vuosi sitten lanseeraamamme Firstbeat Life -hyvinvointiratkaisu auttaa työyhteisöjä ja niiden henkilöstöä sekä tukee nyt myös kumppaneidemme terveys- ja hyvinvointiohjelmia. Firstbeat Life on käyttäjille vaikuttava työkalu omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Palveluntarjoajat ja yritykset taas saavat objektiiviseen mittausdataan perustuvan työkalun työkykyjohtamiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Fysiologista mittausdataa millisekunnin tarkkuudella

Firstbeat Life -mittausten taustalla on kehon digitaalinen mallintaminen sykevälivaihtelun ja kehon liikkeiden perusteella. Palvelu toi markkinoille myös uuden EKG-pohjaisen Firstbeat Bodyguard 3 -mittalaitteen, joka tallentaa kehon liiketietoa ja sydämen sykevälit millisekunnin tarkkuudella – Tarkemmin kuin mikä on mahdollista millään muilla teknologioilla.

Mittaus tarjoaakin luotettavinta mahdollista tietoa sykevälivaihtelusta ja autonomisen hermoston toiminnasta liikkeessä ja levossa, päivin ja öin. Se sopii kaikille käyttäjille, ihonväristä tai kehon anatomiasta riippumatta. Bodyguard 3 -mittalaitteen mittaustarkkuus on jopa aiempaa Bodyguard 2 -laitettamme parempi samalla kun laitteen koko on pienentynyt, mikä tekee mittaamisesta entistä helpompaa ja luotettavampaa.

How Firstbeat Life looks when worn

 

Henkilökohtaisen mittalaitteen ansiosta mittauksia voi tehdä koska tahansa ja saada palautteen välittömästi Firstbeat Life -mobiilisovelluksessa. Jo yhden päivän mittaus tarjoaa erittäin tarkkaa tietoa hyvinvoinnista ja päivän valintojen vaikutuksesta hyvinvointiin, ja pidemmät, jopa viiden vuorokauden mittaukset kertovat taas päivien välisistä eroista ja kokonaistilanteesta ainutlaatuisen yksityiskohtaisesti.

Toisto ja jatkuvuus tuo jokaiselle käyttäjälle aivan uusia mahdollisuuksia pysyvien hyvinvointiin vaikuttavien elämäntapamuutosten tekemiseen ja muutosten vaikuttavuuden seurantaan. Työnantaja taas pysyy anonyymin ryhmädatan avulla työyhteisön hyvinvoinnin kehittymisen pulssilla, ja palveluntarjoajat voivat hyödyntää yritys- ja yksilötuloksia muutoksen tukemiseen.

Palautumisen ja stressin tunnistus nyt sekuntien tarkkuudella

Syyskuussa 2021 tehdyn Firstbeat Life -analytiikan päivityksen myötä käyttäjän on mahdollista todentaa oman kehon toimintaa sekä hyvinvointiaan ja terveyttään entistä tarkemmin.

  • Mittauksissa tunnistetaan palautumishetket sekuntien tarkkuudella. Firstbeat Life mittaa nyt jo muutaman sekunnin kestoiset palautumishetket, kun aiemmin tunnistamiseen vaadittiin vähintään 30 sekuntia yhtäjaksoista palautumista. Parannuksen ansiosta aiemmin tunnistamaton kehon tila kyetään nyt määrittelemään luotettavasti oikeaksi fysiologiseksi tilaksi.

Firstbeat Life -sovellus

  • Levon merkityksen todennus ja reaktioiden vertailu helpottuu. Firstbeat Life -käyttäjän on mahdollista todentaa esimerkiksi lepohetkien merkitys palautumiselle aiempaa konkreettisemmin. Lisäksi stressi- ja palautumisreaktioiden voimakkuutta voi vertailla eri päivinä ja tilanteissa Firstbeat-kuvaajan palkkien korkeutta hyödyntämällä.

Normaalin stressin määrä päivässä

Hyvän palautumisen määrä päivässä

 

  • Palautumisen ja stressin suositusarvot päivittyvät. Päivitys lisää tunnistetun palautumisen ja stressin määrää tuloksissa, joten niiden suositusarvot päivittyvät. Jatkossa hyvän palautumisen vaatimus on, että vuorokaudessa tunnistetaan vähintään 37 % palauttavia reaktioita (aiemmin 30 %) ja normaali stressireaktioiden määrä korkeintaan 65 % vuorokaudessa (aiemmin 60 %). Uudet arvot huomioidaan myös stressin ja palautumisen tasapainoa ja unen palauttavuutta kuvaavissa pisteissä.
  • Liikunnan ja unen tunnistus tarkentuu. Reippaan kävelyn kautta mitatun kuntotason (VO2max) hyödyntämistä hapen- ja energiankulutuksen, ja samalla myös liikunnan tunnistamisen tarkentamisessa on myös laajennettu. Tämän ansiosta liikunta ja sen teho tunnistetaan aiempaa yksilöllisemmin ja energiankulutusarvot ovat aiempaa tarkempia. Firstbeat Life sisältää myös automaattisen unen tunnistuksen syke- ja liikedatan avulla, jolloin unen merkkaamista päiväkirjaan ei välttämättä tarvita. Tunnistettuja unijaksoja hyödynnetään datan pilkkomisessa vuorokausiin. Katso Firstbeat Life avainominaisuudet täältä.

Palvelun fysiologiseen analytiikkaan on siis tehty merkittäviä parannuksia verrattuna Hyvinvointianalyysiimme, eikä sen vuoksi näiden antamien tulosten vertailu keskenään ole mielekästä.

Jatkuvan kehityksen kulmakivenä tieteellinen tutkimus

Firstbeat Lifen kehitys pohjautuu tieteelliseen tutkimukseen, elintapoihin liittyviin suosituksiin sekä Firstbeatin omaan aineistoon viitearvojen pohjana. Firstbeatin aineisto sisältää yli miljoona vuorokautta EKG-tarkkuudella mitattua sykevälivaihteludataa.

Tavoitteenamme on parantaa jatkuvasti menetelmiemme tarkkuutta sekä validoida mittarimme parhaita tieteellisiä referenssimenetelmiä vastaan. Tutkimuksemme keskittyy stressin ja palautumisen tunnistamiseen, unen laatuun ja rakenteeseen, liikunnan terveysvaikutuksiin sekä kuntotasoon, viime aikoina enenevästi myös ei-terveillä henkilöillä. Tuloksia julkaisemme tieteellisissä vertaisarvioiduissa julkaisuissa – tuoreimmat artikkelit näet täältä.

Firstbeat Life on nyt siis entistäkin tarkempi ja luotettavampi, ja kehitystyö jatkuu edelleen. Tulemme jatkossakin kehittämään palveluitamme mittausdatan, käyttäjäpalautteen, tietokantamme sekä uusimman tieteellisen tiedon ja tutkimuksen pohjalta.

Firstbeat Life on edistyksellisin teknologia stressin ja palautumisen hallintaan niin yksilöille, tiimeille kuin työyhteisöille. Katso, miten palvelu tukee hyvinvointiasi ja terveyttäsi.

Tutustu

 

Tero Myllymäki

Tero Myllymäki Fysiologisen tutkimuksen johtaja, Firstbeat

Lisää artikkeleita