Työkalu kuormitustilan luokitteluun

Jaakko Kotisaari

Jaakko KotisaariHyvinvointiasiantuntija, Firstbeat

Liikunta

Hyvinvointianalyysi kertoo kehon kuormitustilasta

Kehon stressin ja palautumisen mittaamisessa ja arvioinnissa on kuljettu pitkä matka viimeisen kymmenen vuoden aikana. Firstbeatin osalta lähtölaukaukset sijoittuvat alkujaan urheilijoiden parissa tehtyihin yönaikaisiin sykevariaatiomittauksiin. Saadun informaation perusteella on pyritty ja pystytty alusta alkaen määrittämään kehossa vallitseva kuormitustila, ja sitä kautta rakentamaan esimerkiksi juuri urheilijoiden kohdalla tulevaa harjoitusohjelmaa kohti asetettuja tavoitteita.

Tieto, käyttökohteet sekä luonnollisesti myös käyttäjien määrä ovat lisääntyneet valtavasti viimeisten vuosien aikana. Vaikka käyttömäärät urheilun ja urheilijoiden osalla ovat kasvaneet valtavasti, ovat suurimmaksi kohderyhmäksi mittausten osalta nousseet me tavalliset työtä tekevät ihmiset. Suorituskyvyn ja tulosten parantamisen sijaan keskiössä ovat nyt omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät yksinkertaiset kysymykset: liikunko riittävästi, muistanko ja kykenenkö myös palautumaan.

Firstbeatin Hyvinvointianalyysi on tarjonnut vastauksia näihin tärkeisiin kysymykseen fysiologisesti katsottuna erilaisten kuvaajien ja tulosten kautta. Useat riippumattomat tutkimukset sekä mittausten ja palautteiden myötä syntyneet kokemukset tulkita tuloksia ovat tarjonneet vankan pohjan hyville keskusteluille ja toimenpiteille kohti eheää, tasapainoista elämää. Kun tarkastellaan moniulotteista ihmiskehon, arjen ja elämäntapojen verkkoa fysiologisista näkökohdista käsin, on mahdotonta antaa yksittäistä, täysin skaalautuvaa tulosta tai arvosanaa esimerkiksi elämänhallinnasta tai sen laadusta. Tähän tulosten tulkinnan yhdenmukaistamiseen, ehkä jossain määrin myös yksinkertaistamiseen ja automatisointiin päätimme tarttua tiiviin, tuloksia jo useamman vuoden käsitelleen työryhmän kesken.

Iso ja merkittävä askel stressin ja palautumisen tulkinnan osalta on otettu nyt tuoreimman Hyvinvointianalyysin verkkoversion päivityksen myötä. Uusi Firstbeatin kehittämä Kuormitustilan luokittelu menetelmä tarkastelee yksittäisen mittausjakson tuloksia useasta eri näkökulmasta käsin. Paino luokittelussa on edelleen laadukkaassa yönaikaisessa palautumisessa, mutta merkityksen kokonaiskuvan muodostamisessa saavat tulosten kautta ilmi tulevat merkit niin päiväaikaisen palautumisen puuttumisessa, huonossa fyysisessä kunnossa kuin myös orastavat merkit uupumisriskin lisääntymisessä.

Luokittelun kautta analyysi käy läpi toistakymmentä henkilön kuormitukseen ja palautumiseen liittyvää indikaattoria muodostaen yhteenvedon kokonaistilanteesta niin yksittäisen mittausvuorokauden kuin kokonaisen kartoituksen kohdalta. Tulkinnallisesti voisi sanoa menetelmän olevan askel yksittäisten tulosten ja kuvaajien taakse, koska nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa otetaan voimakkaammin kantaa kuormituksen ja palautumisen tasoon ja riittävyyteen. Kuormitustilan luokituksen ei ole tarkoitus olla jatkuva ja lineaarinen kuten alla oleva kuva luokkien nimistä osoittaa.

Kourmitustilan asteikko

Kuormitustilan luokittelun tarkoituksena onkin tiivistää moniulotteista sykevariaatiomittausten kautta saatavaa tietoa asiantuntijalle helpommin tulkittavaan muotoon, mutta ainakaan toistaiseksi tätä tietoa ei vielä asiakkaille oleviin raportteihin asti olla viemässä. Asiantuntijan roolia palautteen antamisessa ei ole tarkoitus vähentää, vaan päinvastoin toimia enemmänkin tehokkaana apuvälineenä, laadun takaajana ja tukena asiakkaan kanssa käytäviä keskustelua varten.

Kyseisen työkalun käyttöön voi tutustua tarkemmin kirjautumalla Hyvinvointianalyysiin verkkoversioon henkilökohtaisten tunnusten kautta. Toiminto on kaikkien asiantuntijoiden käytettävissä ja se löytyy raportin luontivaiheessa Taustatietoraportti kohdasta. Lisää tietoa menetelmästä on saatavilla Raporttien tulkintaohjeesta (versio 5.0 ) tai oman hyvinvointiasiantuntijan kautta.

Piditkö lukemastasi? Tilaa uutiskirjeemme.

Jaakko Kotisaari

Jaakko Kotisaari Hyvinvointiasiantuntija, Firstbeat

Hyvinvoinnin ja liikunnan moniosaaja Jaakko Kotisaari on pitkän linjan firstbeatiläinen. Hyvinvoinnin saralla kaiken nähnyt sanaseppo lukee tarkasti myös Firstbeat-raporttien rivien välit, antaa syvälliset palautteet ja kouluttaa asiantuntijoita vankalla osaamisellaan. Jäätelöbaarin isäntä sekä pehmeän ja lämpimän ruoan ystävä jahtaa vapaa-ajallaan pyöriviä palloja sekä oman suorituskykynsä äärilaitoja elämää ihmetellen.

Lisää artikkeleita