Työkyvystä ja hyvinvoinnista huolehtiminen on yhteispeliä

Juho Tuppurainen

Juho TuppurainenLiiketoimintajohtaja, hyvinvointi, Firstbeat

Työkykyjohtaminen

Useat meistä erottavat työn ja muun elämän. Työ ja työstä saatava kompensaatio on jotain, mikä mahdollistaa asumisen ja elämisen kulujen kattamista, harrastamista, joskus jopa haaveiden toteuttamista. Harva pääsee siihen tilanteeseen, että työtä voi ajatella puhtaasti harrastuksena, jota tekee täysin oman mielenkiinnon vuoksi ilman, että siihen liittyy minkäänlaista rahallisen vastineen odotetta. Työn ei kuitenkaan pitäisi olla kirosana tai tuntua rangaistukselta, vaan sen tulisi tukea yksilön hyvinvointia ja tuottaa positiivisia tuntemuksia ammatillisten onnistumisten tai vaikka työpaikan merkityksellisten ihmissuhteiden kautta.

Työnantaja arvostaa osaavaa, aikaansaavaa ja yhteistyötaitoista työntekijää, joka työskentelee yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Nämä vaativat työntekijältä erilaisia panostuksia ja niihin vaikuttaa myös elämäntilanne. Me olemme kaikki yksilöitä ja jokaisen tilanne kotona on erilainen. Joku siirtyy suodatettuun työrooliin, kun avaa tietokoneen tai ylittää työpaikan kynnyksen, joku taas näyttää avoimemmin tunteensa ja jakaa oman elämänsä asioita työpaikalla niin hyvässä kuin pahassa. Kumpikaan valinta ei ole väärä tai toista oikeampi ja yhtä lailla työnantaja voi tarjota tukea molemmille. Harvassa on ne yksilöt, jotka eivät hyötyisi tuesta, kun se kohdistetaan heille merkityksellisiin asioihin.

Elämän eri osa-alueiden tulisi tukea ja tasapainottaa toisiaan

Töissä ollaan noin 20 % vuoden kokonaisajasta ja nukkumiseen kuluu noin 30 % ajasta, mutta ei voi silti sanoa, että elämä tapahtuu jäljelle jäävän 50 prosentin aikana. Olemme kokonaisuus, työ vaikuttaa vapaa-aikaan ja vapaa-ajan valinnat töihin. Firstbeat on työskennellyt yli 20 vuotta yrittäen parantaa ihmisten hyvinvointia ja suoriutumista, auttamalla olemaan paras versio itsestään ilman huonon omantunnon kokemusta, jos kaikki ei aina ole kohdallaan. Tiedämme, että jokaisesta meistä löytyy hyvän päivän versio ja huonon päivän versio. Sen sijaan, että nämä päivät generoituisivat sattumanvaraisesti, olemme kehittäneet mittauksen, joka tuo näkyväksi ainesosat, joista koostuu hyvä tai huono versio itsestämme. Itseämme mitaten opimme, miten kehomme toimii, mitä se kestää, kuinka kauan palautuminen vie ja mitkä asiat ovat meille niitä stressitasoja nostavia, mutta ennen kaikkea laskevia. Mittaus on ikään kuin henkilökohtainen käsikirja fysiologiseen toimintaamme, joka meillä kaikilla on hieman erilainen.

Työkyky muodostuu suurelta osin valinnoistamme työajan ulkopuolella. Olemme yhdessä hyvinvointialan kumppaniemme kanssa miettineet työnantajille työhyvinvointikokonaisuuden, jonka avulla he voivat konkreettisesti lisätä erilaisia työkaluja työntekijöidensä henkilökohtaiseen työkalupakkiin ja auttaa siten työntekijöitä selviytymään elämän karikoissa, koska niitä valitettavasti lähes jokaiselle tulee eteen.

Vuosi on ajanjaksona kaikkine eri vuodenaikoineen yksi selkeä kokonaisuus. Valonmäärä yksistään vaikuttaa energiatasoihin ja toimintaamme. Siinä missä pimenevään vuodenaikaan käperrytään helposti sisäänpäin, nukutaan enemmän ja huolehditaan rutiineista tehokkaammin, mutta myös sairastetaan enemmän. Sen sijaan kohti kesää mentäessä uni puolestaan vähenee, alkoholin käyttö lisääntyy, liikunta vähenee ja rutiineista joustetaan helpommin (Firstbeatin bigdata). Työnantajan näkökulmasta kaikesta muutoksesta huolimatta oletetaan, että työntekijä on töissä ”normaalisti” ja odotukset suoriutumiselle pysyvät monesti stabiilina. Työpaikan asiat eivät nekään ole vakioituja, vaan myös töissä on jatkuvasti muutoksia, kiirettä, painetta, iloa, surua, vaikeita ristiriitoja selvitettävänä, mahtavaa tiimihenkeä tukemassa onnistumista ja niin edelleen. Elämää se on töissäkin. Itseasiassa sillä, kumpi muutoksiin tai kuormitustekijöihin on vaikuttanut, ei ole loppupeleissä merkitystä, vaan oleellista on se, että työntekijä ja työnantaja yhdessä luovat toimivan kokonaisuuden, johon kuuluvat monenlaiset haasteet ja niistä selviytyminen. Vastoinkäymisiin pystyy suhtautumaan rakentavammin, kun jaksamistaso on vähintään kohtuullinen, eikä olla jo valmiiksi kuin pientä kipinää odottava ruutitynnyri. Mitä sinne työkalupakkiin sitten kannattaa laittaa, jotta pysytään kuskin paikalla ja pystytään käyttäytymään järkevästi myös haastavammissa hetkissä?

Työkaluja ja ymmärrystä tukemaan hyvinvointia

Ymmärrys liikunnan, unen ja ravinnon tärkeydestä on peruskauraa. Näiden väliset yhteydet ei kuitenkaan kaikille ole selvää. Jos liikut omien rajojesi ylärekisterissä, voi tämä pilata yöunesi. Jos et liiku tarpeeksi, voi unesi olla määrällisesti riittävää, mutta palautuminen itse asiassa heikkoa. Jos stressin määrä kasvaa ja et nuku määrällisesti tai laadullisesti hyvin, on evoluutio kehittänyt meille turhankin tehokkaaksi kyvyn nauttia ja säilöä rasvaperäistä ravintoa, ja nälkätasapainosi joutuu koetukselle. Jos syöt liian vähän, voi olla, että kehosi menee säästöliekille, horjuttaen tervettä aineenvaihduntaa ja jaksamista. Eri asioilla on selkeitä yhteyksiä toisiinsa ja mittausten avulla kukin näkee, mistä omat vipuvarret löytyvät. Yhtä osa-aluetta säätämällä tulee usein vaikutettua myös muihin osa-alueisiin niin positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä.

Työkalupakkiin olisi hyvä löytää keinoja kehon vireystilan laskemiseen ja rauhoittumiseen. Se voi olla joogan kaltainen rauhallista liikettä ja hengitystä yhdistelevä toiminta, vagushermon aktivointiin pyrkivä hengitysharjoittelu tai jollekin se voi olla neulominen, luonnossa kävely tai mikä tahansa itselle mielekäs tervehenkinen toiminta. Tämän oman jutun löytäminen on erittäin tärkeä työkalu ja siinä Firstbeat Life -mittaus auttaa kiistattomasti. Moni ajattelee, että lempisarjojen katsominen rentouttaa. Tämä ei kuitenkaan välttämättä pidä paikkaansa. Vaikka sarjan seuraaminen toisi iloa ja rentouttaisi mieltä, ei keho välttämättä osaa rauhoittua. On myös syytä ymmärtää, että jos koko päivän paahtaa menemään laikka punaisena, ei yksi pieni rentoutushetki riitä kumoamaan päivän kuormitusta. Mikrotaukojen eli pitkin päivää tapahtuvien lyhyiden palautumishetkien avulla herätellään kehoa siihen, että se pystyisi rauhoittumaan palautumisen kannalta tärkeimmän eli yöunen aikana.

Firstbeat Life -hyvinvointimittauksen tuloksia

Firstbeat Life -hyvinvointimittauksen tuloksia erilaisilta päiviltä.

Tasapainon löytämiseen ja kuormituksen hallintaan vaikuttaa myös työpaikan ihmissuhteet ja keskinäinen luottamus. Suosittelemme työkalupakkiin lisättäväksi tiimiytymistä tukevia asioita, joita voi olla eri persoonallisuustyyppeihin tutustuminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen ja reflektointitaidot. Reflektoimalla yhdessä voidaan kehittää perustelu- ja argumentointitaitoja sekä tapaa, jolla suhtaudumme palautteeseen. Reflektointi voi myös lisätä luottamusta työyhteisössä, jolloin resilienssi eli psyykkinen selviytymiskyky, joustavuus ja uudelleen orientoituminen vahvistuvat.

Lopulta kaikki nämä työkalut suojaavat mielenterveyttä ja tukevat hyvinvointia. Työkalut läpikäymällä tiimissä tai laajemmin koko työyhteisön kesken, työnantaja luo kulttuuria, jossa hyvinvoiva ihminen on tärkeä yhteinen päämäärä työpaikalla. Mitattu tieto auttaa tunnistamaan, mitä työkaluja juuri sinun organisaatiosi tarvitsee. Myös esihenkilö saa valmiudet keskustella aiheista tiimiläisten kanssa ja jatkaa yhteisellä polulla myös työhyvinvointihankkeen tai -projektin päätyttyä. Myös työntekijät saavat valmiudet oppia omasta hyvinvoinnistaan ja voivat halutessaan jatkaa Firstbeat Life -mittauksia itsenäisesti. Toki, jos elämässä tulee suuria muutoksia, suosittelemme mittaamaan ja ottamaan uuden tilannekatsauksen toimivien palautumiskeinojen ja tasapainoisen arjen varmistamiseksi.

Firstbeat Life työhyvinvointiin

Lisää artikkeleita