Ajatuksia palautumisesta

Jaakko Kotisaari

Jaakko KotisaariHyvinvointiasiantuntija, Firstbeat

Stressi & Palautuminen

Palautumiseen vaikuttaa moni tekijä

Sykevaihtelumittauksiin perustuvat hyvinvointianalyysit osoittavat kiistatta, että suomalaisten työntekijöiden stressitasot ovat viikonloppuisin merkittävästi arkipäiviä korkeammalla. Noin 2,5 miljardin sydämenlyönnin analyysi osoittaa, että palautumista on jopa 33% vähemmän lauantaina kuin vaikkapa keskiviikkona. Tulokset romuttavat tehokkaasti ajatukset siitä, että viikonloput palauttaisivat kokonaisvaltaisesti raskaasta työviikosta. Keho näyttää päinvastoin olevan kovassa kiireessä viikonloppuna. Tuloksia eivät selitä viikonloppuihin painottuvat liikuntaharrastukset, sillä liikunnan vaikutukset kehon reaktioihin on kontrolloitu analyysissa.

Aktiivisella vapaa-ajalla on korvaamaton rooli työstä irrottautumisessa. Vastapainona on kuitenkin todettava, että tiedämme kehon altistuvan ylikuormitukselle, jos se ei jossain vaiheessa pääse palautumaan. Kehon tarve palautua ei riipu siitä, koetaanko kuormitus positiiviseksi vai negatiiviseksi, tai tuleeko kuormitus työstä vai vapaa-ajalta. Tulokset osoittavat, että viikonloppuisin palautuminen vähenee merkittävästi arkipäivien tasoista. Tilastollisesti tarkasteltuna todennäköisyys sille, että viikonloppuna palauduttaisiin paremmin kuin viikolla on käytännössä nolla.

Olemme Firstbeatissa pohtineet tätä ilmiötä selittäviä tekijöitä:

  • Odotukset ja aktiviteetit: Viikonloppu on usein ladattu täyteen odotuksia ja tekemistä, mikä ei tietenkään ole itsessään haitaksi. On tärkeää luoda pesäeroa työhön, mutta keho olisi silti syytä päästää jossain vaiheessa rauhoittumaan. Liiallissa aktiivisuudessa ja odotuksissa piilee vaaroja.
  • Työkiireet: Aineisto perustuu työssäkäyviin ja on painottunut yritysorganisaatioihin ja julkisen sektorin osalta palveluihin. Vaikka työ ei kantautuisi viikonloppuun, kuormittava työviikko voi siirtää palautumisen alkamista, jolloin lauantai ei vielä riitä palautumiseen. Tässä on nähtävissä selvä trendi.
  • Valvominen: Viikonloppuihin sisältyy usein arkea enemmän valvomista. Erityisesti alkoholilla on tunnetusti merkittävä palautumista ehkäisevä vaikutus.
  • Rasitus: Liikunta on itsessään hyvinvointia edistävää, mutta liian rasittavana voi myös ehkäistä välitöntä palautumista. Liikunta kuitenkin yleisesti ottaen virkistää, ja hyvä kuntotaso auttaa palautumaan tehokkaammin.

Vaikka palautuminen jäisikin heikoksi, viikonlopun aktiiviset tekemiset voivat edistää jaksamista. Erilaiset kehoa ja mieltä virkistävät aktiviteetit voivat kantaa hedelmää parempana palautumisena alkuviikolla. Tuloksia tulkittaessa on hyvä muistaa, että koska biologiamme ei tuota sisäsyntyisesti 7-päiväistä rytmiä, ovat nämä tulokset sidoksissa tämän päivän työssäkäyviin suomalaisiin.

Huolestuttavaa tässä on kuitenkin se, että noin 13%:lla työssäkäyvistä on merkittäviä, joko tilapäisiä tai pitkäaikaisia fysiologisia haasteita palautumisessa. On lisäksi riski, että tilanne huononee, jos heikon palautumisen trendi jatkuu. Asian voi kuitenkin myös nähdä niin, että oppimalla itsestä ja palaututumisesta, voimme parantaa merkittävästi henkilökohtaista hyvinvointia, vireyttä ja jaksamista. Siispä – muistathan sinäkin laiskotella ja nukkua hyvin ensi viikonloppuna!

Stressin ja palautumisen tasapaino

KUVA 1. Stressin ja palautumisen keskimääräinen tasapaino päivisinn (klo 09.00 – 17.00) eri viikonpäivinä mitattuna. Tuloksissa erottuu selvästi laskeva trendi, missä tasapaino heikkenee lauantaita kohti.Y-akselin mittayksikkö kuvaa sykevaihtelun perusteella arvioitua stressin ja palautumisen tasapainoa asteikolla -100 … +100. Keskimäärin koko vuorokauden stressin ja palautumisen määrä on noin -20 … +20. On luonnollista, että päivisin on enemmän kuormitusta ja yöllä palautumista. Asteikko kuvaa kehon stressireaktioiden ja palautumisen välistä suhdetta, ja esimerkiksi liikunnan vaikutukset sykereaktiohin on kontrolloitu.

Stressin ja palautumisen tasapainoa kuvaava indeksi

KUVA 2. Stressin ja palautumisen keskimääräinen tasapaino ( klo 00.00 – 06.00) eri viikonpäivinä mitattuna. Tuloksissa erottuu selvästi perjantain ja lauantain jälkeisten öiden heikompi palautuminen. Sunnuntain ja torstain välisinä öinä palautuminen on selvästi paremmalla tasolla.

Haluatko sinäkin tietää, kuinka hyvin palaudut?

Firstbeat Life -palvelu tarjoaa lähes laboratoriotarkkaa dataa ja yksilöllisiä oivalluksia tasapainon löytämiseksi. Tutustu lisää, ota yhteyttä kumppaneihimme tai jaa linkki työnantajallesi.

Tutustu

Jaakko Kotisaari

Jaakko Kotisaari Hyvinvointiasiantuntija, Firstbeat

Hyvinvoinnin ja liikunnan moniosaaja Jaakko Kotisaari on pitkän linjan firstbeatiläinen. Hyvinvoinnin saralla kaiken nähnyt sanaseppo lukee tarkasti myös Firstbeat-raporttien rivien välit, antaa syvälliset palautteet ja kouluttaa asiantuntijoita vankalla osaamisellaan. Jäätelöbaarin isäntä sekä pehmeän ja lämpimän ruoan ystävä jahtaa vapaa-ajallaan pyöriviä palloja sekä oman suorituskykynsä äärilaitoja elämää ihmetellen.

Lisää artikkeleita