Johtajan superkompensaatio: Fyysinen suorituskyky

Johtajalta vaaditaan fyysistä valmiutta kestää johtamistilanteet

Menestys niin huippu-urheilussa kuin työelämässä vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä eli onnistuneesti toteutunutta superkompensaatiota.

Superkompensaatiolla tarkoitetaan palautumistilaa, joka on korkeampi kuin lähtötila ennen suoritusta. Tämä neliosaisen blogisarjan toinen osa käsittelee superkompensaation fyysistä osa-aluetta, jonka viitekehyksestä termi superkompensaatio on yleisimmin tunnettu. Seuraavissa osissa superkompensaatiota avataan tarkemmin henkisestä, sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Johtajuuden ja huippu-urheilun yhtäläisyydet

Johtajalta vaaditaan substanssin ja paineensietokyvyn ohella hyvää fyysistä valmiutta kestää johtamistilanteita. Asetelmassa on paljon yhtäläisyyksiä huippu-urheilun kanssa: Vaatimustaso on korkea, ja vastuu omasta sekä usein koko isomman yhteisön tuloksesta on viime kädessä johtajan harteilla. Urheilumaailman lainalaisuudet tavoitteellisesta ja päämäärätietoisesta toiminnasta pätevät samalla tavoin myös yrityselämän puolella, sillä ei liene sattumaa, että lukuisat entiset huippu-urheilijat ovat edenneet vaativiin, vastuullisiin johtamistehtäviin aktiiviuransa jälkeen. Sekä johtajaa että huippu-urheilijaa yhdistää erityisesti positiivinen suhtautuminen tulevaisuuteen sekä selkeät tavoitteet ja arvot omalle elämälleen. Toinen yhdistävä tekijä on sinnikkyyttä vahvistava tavoitteellinen harjoitteluprosessi vaativampiin urheilu- ja johtamistehtäviin, joissa lahjakkuus ei yksistään riitä. Molemmissa kasvupoluissa valmiuksia kehitetään systemaattisesti huipulla pärjäämiseen ja edelleen kehittymiseen.

Havaintoja johtajien palautumisesta

Olemme tehneet mielenkiintoisia havaintoja johtajien palautumisesta lukuisien suurten pörssiyritysjohtajien sykeanalyysien ja palautekeskustelujen pohjalta. Erittäin vaativasta ja vastuullisesta työstä huolimatta heidän tuloksensa eivät ole keskimääräistä huonompia, vaan tilanne on huomattavan usein päinvastainen. Superkompensaation keskiössä olevan palautumisen kannalta johtajilla on usein erinomainen kyky hallita ja vaikuttaa omiin valintoihinsa niin työssä kuin vapaa-ajalla. Terveet rutiinit, hallinnan tunne, vaikutusmahdollisuudet sekä hyvä terveydentila ja itsetuntemus ovat keskeisiä voimavaratekijöitä myös johtajan työssä. Selkeät päivätason rakenteet ja rutiinit edesauttavat palautumisen käynnistymistä myös työsuorituksen aikana. Huippujohtajat ovat hyvin valikoitunutta porukkaa, eikä heitä ole valittu tehtäviinsä sattumalta: He ovat osoittaneet poikkeuksetta omassa toiminnassaan vuosien ajan niitä ominaisuuksia, jotka edesauttavat toimimaan siinä vastuullisessa työssä, joka heidän osakseen on suotu.

Mielekäs harrastus ja hyvät yöunet voimavarojen lisääjinä

Huippujohtajilla on lähes poikkeuksetta jokin rakas ja mielekäs vapaa-ajan harrastus, joka toimii henkireikänä kiireisempienkin jaksojen aikana. Koska päivät usein venyvät ja kalenterit täyttyvät kuukausiksikin eteenpäin, ainoa vaihtoehto harrastamiseen on varata siihen aikaa hyvissä ajoin. Olemme huomanneet, että aamut ennen töihin menoa ovat huippujohtajille usein parasta aikaa oman liikuntasuorituksen toteuttamiseen. Liikunnallista lähtöä päivään voi luonnollisesti suositella muutenkin, sillä se antaa energiaa päivän töihin eikä ole lopulta pois pitkän päivän jälkeen perheellekään tärkeästä yhteisestä ajasta. On silti hyvä muistaa, että superkompensaatio pääsee toteutumaan vasta silloin, kun palautuminen – erityisesti unen osalta – on tasapainossa. Erästä huippujohtajaa lainaten: ”Herätessäni aamulla riittävän pitkien ja laadukkaiden yöunien jälkeen tiedän, että vaikka päivän aikana tulisi vastaan hyvinkin haastavia hetkiä tai tilanteita, voimavarani riittävät varmasti.”

Aivan kuin yrityksenkin johtamisessa, myös oman elämän hallinnassa pätevät perinteisen tavoite- ja tulosjohtamisen lainalaisuudet: määrä, laatu, suunta (lyhyen aikavälin tavoitteet) ja pitkäaikainen päämäärä. Notkahdukset ja vaikeammat vaiheet ovat osa elämää, mutta menestyjä ottaa niistäkin opikseen ja jatkaa eteenpäin entistä viisaampana ja vahvempana ilman turhaa syyttelyä tai selittelyä. Urheilijoiden tavoin myös johtajat ovat varsin tietoisia siitä, että vastuu valinnoista oman elämän ja hyvinvoinnin kannalta on viime kädessä aina itsellä.

Lue blogisarjan ensimmäinen osa tästä.

Jaakko Kotisaari
Hyvinvointiasiantuntija, Firstbeat

Hannu Laakkonen
Executive coach, eMBA, Introspecta

Satu Tuominen
Hyvinvointiasiantuntija, Firstbeat

Haluatko johtaa itseäsi paremmin? Kokonaisvaltainen työhyvinvointipalvelumme lisää ja vahvistaa itsetuntemusta, jotta voit olla paras versio omasta itsestäsi.
Tutustu ja jaa

Lisää artikkeleita