Johtajan superkompensaatio: Hyvän johtajuuden peruspalaset

Hyvän johtajuuden peruspalaset

Esimies, jaksatko vain johtaa vai riittävätkö resurssisi myös kehittämiseen?

Johtajalta vaaditaan liiketoimintaosaamisen lisäksi hyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia valmiuksia kestää erilaisia kuormittavia johtamistilanteita – siksi on tärkeää pystyä palautumaan mahdollisimman hyvin. Jos johtaja ei palaudu, hänen toimintansa muuttuu reaktiiviseksi ja suorittamiseksi. Kaikki energia kuluu tulipalojen sammuttamiseen, eivätkä resurssit enää riitä organisaation, saati sitten itsensä kehittämiseen.

Perusteet kuntoon

Hyvä suorituskyky millä tahansa elämän osa-alueella varmistetaan huolehtimalla kuormituksen ja levon sopivasta vuorottelusta. Kun kuormituksen ja levon rytmittämisessä onnistutaan ja suorituskyky kasvaa, puhutaan ilmiöstä nimeltä superkompensaatio. Tavoitteena on siis suoritustason parantaminen. Urheilija tavoittelee superkompensaatiota määrätietoisella harjoittelulla ja palautumisen optimoinnilla. Myös johtajan olisi tärkeää urheilijan lailla kehittää systemaattisesti valmiuksiaan kasvaakseen johtajana. Hyvä palautuminen varmistetaan nukkumalla riittävästi, välttämällä palautumista pilaavia kuormitustekijöitä, syömällä terveellisesti, liikkumalla säännöllisesti sekä tekemällä itselle tärkeitä asioita. Jos palautumisen toimenpiteet esimerkiksi ravitsemuksen osalta eivät ole kunnossa, superkompensaatiota ei pääse tapahtumaan. Pelkkä uni ei riitä, jos muut palautumisen peruspalaset eivät ole kunnossa.

Johtajan on tärkeä osata palautua

Huono palautuminen vie johtajan resursseja paitsi itsensä myös organisaation kehittämisestä.

Johtajan suoritustaso voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: johtaja, joka jaksaa johtaa hyvin, johtaja, jolla perusreservi on kunnossa sekä johtaja, joka juuri ja juuri jaksaa johtaa. Yleensä johtaja, jonka peruselämä terveellisine elämäntapoineen on kunnossa, on innovatiivinen ja kykenee taidollisesi suorittamaan enemmän ilman, että tekeminen kuormittaa. Tällainen johtaja on yleensä myös tulevaisuusorientoutunut. Johtaja, jota kiire vie mennessään, johtaa usein ongelmakeskeisesti. Usein tällaiseen tilanteeseen liittyy myös epäterveellinen ravitsemus, kasvanut nautintoaineiden käyttö sekä vähäinen liikunta ja uni. Nämä tekijät omalta osaltaan kiihdyttävät oravanpyörää.

Itsensä tutkiskelua

Johtaja joutuu usein olemaan jatkuvassa epävarmuuden olotilassa. Epämukavuusalueella oleminen kiihdyttää hermostollisia toimintoja ja kuluttaa voimavaroja, ja siksi valmiuksia johtajana toimimiseen on tärkeää kehittää. On myös hyvä pohtia johtamisen motiiveja: Miksi olen johtajana, haluanko ylipäätään olla johtaja ja millainen johtaja haluan olla? Pitkällä aikavälillä omien motiivien vastaisesti toimiminen vaikuttaa palautumiseen. Jos johtajaa ei motivoi olla osana johtoryhmää tai hän ei pysty sitoutumaan aidosti yrityksen arvoihin tai tavoitteisiin, se voi aiheuttaa erilaisia psykosomaattisia oireita.

On myös tärkeää tunnistaa millaisessa tunnetilassa yleensä johtaa: Millä tunnetasolla vetää palaverin, kykeneekö tarvittaessa muuttamaan omaa fiilistään kesken palaverin ja pystyykö rauhoittamaan hermostoa ja rentoutumaan seuraavaa palaveria varten. Jatkuva negatiivinen pohjavire pitää vireystilaa korkeana ja hidastuttaa palautumista. Vireystilaa pitäisi pystyä rytmittämään päivän aikana ja kiihtynyt olotila pitäisi pystyä katkaisemaan.

Tämä blogi on ensimmäinen neljästä kevään aikana julkaistavasta johtajan superkompensaatiota käsittelevästä blogisarjasta. Jatkossa syvennymme tarkemmin siihen, mitä johtajan superkompensaatio tarkoittaa fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja liiketoiminnan näkökulmista. Lisää aiheesta myös Firstbeatin webinaareissa ja tapahtumissa. Pysy mukana matkassa!

Lue blogisarjan toinen osa tästä.

Satu Tuominen
Hyvinvointiasiantuntija, Firstbeat

Hannu Laakkonen
Executive coach, eMBA, Introspecta

Jaakko Kotisaari
Hyvinvointiasiantuntija, Firstbeat

Haluatko johtaa itseäsi ja henkilöstöäsi paremmin? Työhyvinvointipalvelumme lisää ja vahvistaa itsetuntemusta, parantaa palautumista sekä auttaa hallitsemaan stressiä.
Tutustu ja jaa

Lisää artikkeleita

Miksi tyky-päivä on pelkkää puuhastelua? Tyky-päivän tarkoitus on edistää työntekijöiden työkykyä

Blogi #Työkykyjohtaminen

Miksi tyky-päivä on pelkkää puuhastelua?

Olen elämäni aikana ehtinyt järjestää ja olla mukana mitä erilaisimmissa virkistyspäivissä paistamassa makkaraa, polkemassa kuntopyörää, istumassa luennolla, saunomassa ja niin edelleen. Nämä päivät ovat toki olleet mukavaa vaihtelua työnteolle, mutta itse työkykyyn niillä tuskin on ollut merkittäviä vaikutuksia.