Liikunta

Miksi istuminen on vaarallista vaikka liikkuisi tarpeeksi?

Istumisen terveyshaitat ovat olleet viime vuosina tiuhaan tapetilla, mutta kaiken pelottelun lomassa istumisen vähentämisen potentiaali yksilön kannalta saattaa kuitenkin jäädä epäselväksi. Keskitämme usein esimerkiksi valtavasti energiaa vaikkapa tunnin liikuntasuoritukseen pari…

Tavoitteiden mukainen toiminta ja sisäinen motivaatio

Onko sinulla tavoitteita, mutta et tiedä kuinka parhaiten saavuttaa ne? Psykologi, projektitutkija Juho Polet puhuu webinaarissa tavoitteenasettelusta sekä tarjoaa käytännön neuvoja sekä strategioita, kuinka asetetut tavoitteet saavutetaan parhaiten. Pääpainopisteenä ovat…

Jaakon sporttikorneri: Kun me liikutaan, niin hiki kirpoaa!

Firstbeatin tietokantaluukut aukeavat jälleen ja paljastavat, miten ja kuinka paljon me suomalaiset oikein liikumme. Webinaarissa kuulet, ketkä liikkuvat eniten ja ketkä vähiten sekä täyttyvätkö terveysliikunnalle asetut tavoitteet yleisellä tasolla. Paneudumme…

Työkykyä ylläpitävä liikunta hyvinvoinnin edistämisessä

Terve ja hyvinvoiva työntekijä on yrityksen tärkein voimavara. Työyhteisön hyvinvoinnin sekä suorituskyvyn edistämiseksi on olemassa erilaisia keinoja ja apuvälineitä, joilla työntekijöiden terveyttä ja vireystilaa pyritään ylläpitämään ja parantamaan työkiireidenkin keskellä….

Askel kerrallaan – kuinka paljon ja kuinka usein?

Kun puhutaan kävelystä, tulee useimmille heti mieleen mantra 10 000 askeleesta päivässä, mutta onko kyseinen suositus liikaa tavalliselle liikkuja? Webinaarissa pureudutaan liikuntahyötyjen saavuttamiseen. Kuulet, kuinka paljon askeleita ja liikuntaa on riittävästi…

Liikunnan vaikuttavuuden arviointi

Koulutuswebinaarissa kerrataan Hyvinvointianalyysi-raporteissa esiintyvien liikuntatermien määritelmät, liikuntapisteiden ja harjoitusvaikutuksen kertyminen sekä Hyvinvointianalyysin hyödyntäminen liikuntaneuvonnassa.

Kuinka kehittää kuntoa ajautumatta ylikuormitustilaan?

Oletko törmännyt haasteeseen, että säännöllisestä harjoittelusta huolimatta kunto ei parane tai suorituskyky jopa heikkenee? Käymme läpi tyypillisiä virheitä harjoittelussa, suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä sekä kuinka Firstbeat Hyvinvointianalyysi auttaa löytämään tämänhetkiseen kuntoon…