Työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen

Satu Tuominen

Ajankohta: 16.2.

Työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen: Lepo ei ole itseisarvo työelämässä, mutta riittävä työstä palautuminen on riittävän työkyvyn ja hyvinvoinnin edellytys. Erilainen työ kuormittaa erilailla ja se on tärkeää huomioida palautumisen tarpeessa. Tule kuuntelemaan käytännön esimerkkejä palautumisen varmistamiseksi esimerkiksi vuorotyössä, fyysisessä työssä ja tietotyössä.