Firstbeat Life – kysymyksiä ja vastauksia uudesta työhyvinvointiratkaisusta

Lanseerasimme alkusyksystä uuden Firstbeat Life -työhyvinvointiratkaisun, joka tekee työkykyjohtamisesta entistä vaikuttavampaa ja auttaa työntekijöitä löytämään paremman tasapainon stressin ja palautumisen välille.

Uusi kokonaisuutemme on herättänyt mahtavan paljon kiinnostusta ympäri maailmaa ja saimme sekä suomalaiselle että kansainväliselle yleisöllemme pidettyjen lanseeraustapahtumiemme yhteydessä paljon lisäkysymyksiä uudesta palvelustamme – kiitos niistä!

Koostimme näitä kysymyksiä yhteen, ja vastaamme tässä parhaamme mukaan – niin yrityksen, työntekijän kuin Firstbeatin yhteistyökumppanienkin kannalta. Mikäli et löydä vastausta täältä tai Firstbeat Life -nettisivuilta, ethän epäröi ottaa meihin yhteyttä.

Työnantajana saatat pohtia…

Keiden työntekijöiden kannattaisi käyttää Firstbeat Life -palvelua?

Työnantajana voit hankkia Firstbeat Life -palvelun kaikille työntekijöillesi tai vain tietyille tiimeille tai ryhmille. Toki, mitä useampi työntekijä käyttää palvelua, sitä todellisemman kuvan henkilöstönne hyvinvoinnista saatte ja sitä paremmin voitte paremmin johtaa työkykyä tiedolla. Yritys- ja ryhmätason data auttaa tunnistamaan mahdolliset riskit ennalta ja kohdistamaan toimenpiteet oikein.

Aiempina vuosina Firstbeatin työhyvinvointipalveluiden osallistujamäärät ovat olleet erittäin hyviä: jopa 88 % henkilöstöstä on lähtenyt mukaan ja 96 % suosittelee palveluita. Työntekijät siis selvästi tykkäävät palvelusta ja kokevat Firstbeatin ratkaisut hyödyllisiksi.

Mitä jos joku työntekijä tekee mittauksia usein ja toinen vain silloin tällöin – eikö se vääristä yrityksen saamia raportteja?

Yrityksen saama anonyymi organisaatio- ja ryhmädata kootaan niin, että jokaiselta työntekijältä huomioidaan mittaustulosten keskiarvo. Jokainen työntekijä on organisaatiodatassa mukana siis yhdellä keskiarvoistetulla mittaustuloksella, oli hän sitten tehnyt yhden tai vaikka kymmenen mittausta kvartaalin aikana. Näin estetään yritysraporttien vinoutuminen.

Firstbeat Life™ työhyvinvointiin

Firstbeat Life on uusi tilauspohjainen työhyvinvointiratkaisu moderniin työkykyjohtamiseen ja olennainen osa ennakoivaa terveydenhuoltoa.

Miten Firstbeat Life tukee työkykyjohtamista? Mihin yritysraportointia voi hyödyntää?

Firstbeat Life Admin -järjestelmän kattavien yritysraporttien avulla yritykset pystyvät johtamaan työkykyä todelliseen ja luotettavaan tietoon perustuen. Anonyymin organisaatio- ja ryhmädatan avulla voi seurata, miten henkilöstö milloinkin voi ja mitkä ovat mahdolliset kipukohdat: onko ongelmia esimerkiksi palautumisessa tai stressin hallinnassa.

Säännöllisten raporttien avulla moneen työkykyriskiin voidaan puuttua ennalta oikeanlaisten toimenpiteiden avulla: huomata esimerkiksi ylikuormituksen riski ajoissa ja tehdä tarvittavia toimia, jotta loppuun palaminen vältetään. Säännöllisellä seurannalla ja ennakoimalla saadaan vähennettyä niin sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyden riskiä kuin parannettua jokapäiväistä tuottavuutta.

Täytyykö mittalaitteista maksaa erikseen? Palautetaanko laitteet, jos tilausjakso päättyy?

Mittalaitteista ei tarvitse maksaa erikseen, vaan ne kuuluvat Firstbeat Life -kokonaisuuteen. Työntekijät saavat käyttöönsä henkilökohtaiset laitteet, joita ei tarvitse palauttaa. Toki mittausten tekeminen ja tulosten näkeminen Firstbeat Life -sovelluksessa on mahdollista ainoastaan silloin, kun tilausjakso on voimassa.

Firstbeatin yhteistyökumppanina saatat kysyä…

Onko Firstbeat Life saatavilla palveluntarjoajille ja yhteistyökumppaneille?

Firstbeat Life on myös kumppaniverkostomme saatavilla. Palveluntarjoajat, eli terveys- ja hyvinvointialan yritykset sekä ammattilaiset, voivat ottaa Firstbeat Life -kokonaisuuden osaksi palveluitaan niin yrityksille, ryhmille kuin yksilöille. Ammattilaistason teknologia ja erittäin tarkka fysiologinen data tukevat erilaisia terveys- tai hyvinvointiohjelmia.

Kannattaa siis tutustua Firstbeat Life -palveluun kumppaneille ja ottaa meihin yhteyttä, niin voimme keskustella sinulle sopivimmista ratkaisuista ja palvelumalleista tarkemmin.

Firstbeat Life avaa paljon uusia mahdollisuuksia yhteistyökumppaneille terveyden ja hyvinvoinnin alalla. Edistyksellisin teknologia stressin ja palautumisen hallintaan yhdistettynä kumppanien osaamiseen vastaa ennaltaehkäisevien hyvinvointipalveluiden kasvavaan tarpeeseen.

Onko mittalaite CE-merkitty?

Kyllä. Firstbeat Life -kokonaisuuden Bodyguard 3 -mittalaite on CE-merkitty, mikä tarkoittaa, että se täyttää EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimukset.

Minkälainen on Bodyguard 3 -mittalaitteen tarkkuus verrattuna yleiseen, kliiniseen EKG:hen (sydänfilmiin)?

Firstbeat Life -palvelun Bodyguard 3 -mittalaite tallentaa R-R-intervallit eli peräkkäisten sydämenlyöntien väliset ajat 1 millisekunnin tarkkuudella. Laitetta on testattu suhteessa kliiniseen EKG:hen ja huomattu, että laboratorio-olosuhteissa Bodyguard 3:n tarkkuus on 1-2 ms, myös liikunnan (esim. kävely tai juoksu) aikana. Tämä on verrattavissa kliinisen EKG:n tarkkuuteen.

Työntekijänä haluat varmaan tietää…

Miten usein Firstbeat Life -mittauksia kannattaisi tehdä? Kerran viikossa, kerran kuussa vai miten?

Tämä on ihan sinun päätettävissäsi. Koska sinulla on käytössäsi henkilökohtainen mittalaite, voit mitata aina, kun sinusta tuntuu, että haluat tietää, mitä kehollesi kuuluu. Toki, mitä useammin mittaat, sitä enemmän sinun on mahdollista oppia itsestäsi ja oman hyvinvointisi muutoksista. Jos teet mittauksen esimerkiksi kerran kuukaudessa, saat jo varsin kattavan kuvan hyvinvoinnistasi.

Enemmin kuin tietyin väliajoin, monet tykkäävät tehdä mittauksia erilaisten elämäntilanteiden ja tapahtumien pohjalta; tämä auttaa näkemään, miten oma keho reagoi esimeriksi kiireiseen työvaiheeseen tai lomamatkaan.

Voiko työnantaja nähdä omat mittaustulokseni?

Ei. Työantaja ei koskaan näe kenenkään henkilökohtaisia mittaustuloksia. Työnantaja näkee ainoastaan anonyymia ryhmätason dataa, josta he saavat kokonaiskäsityksen henkilöstön hyvinvoinnista. Tarkemmin yksityisyyden suojasta, voit lukea täältä.

Firstbeat Life auttaa työntekijöitä näkemään päivittäisten valintojensa vaikutukset. Palvelu muuttaa uni-, palautumis-, stressi- ja liikuntadatan ymmärrettäväksi ja merkitykselliseksi tiedoksi, mikä auttaa heitä tekemään pieniä, mutta merkittäviä muutoksia.

Firstbeat Life auttaa työntekijöitä näkemään heidän päivittäisten valintojensa vaikutukset. Palvelu muuttaa uni-, palautumis-, stressi- ja liikuntadatan ymmärrettäväksi ja merkitykselliseksi tiedoksi, mikä auttaa heitä tekemään pieniä, mutta merkittäviä muutoksia.

Näkeekö mittaustulokset reaaliajassa vai mittauksen jälkeen?

Näet tuloksesi Firstbeat Life -sovelluksessa sekä mittauksen aikana reaaliaikaisesta kuvaajasta sekä vielä kattavammin analyysista mittausjakson päätyttyä.

Firstbeat Life reaaliaikainen data

Reaaliajassa muodostuvien tulosten avulla voit seurata stressiä, palautumista, unta ja fyysistä aktiivisuuttasi jo mittauspäivinä. Näin voit esimerkiksi reagoida liialliseen stressiin välittömästi, ja rakentaa päiväsi voimavarojesi mukaan. Kannustamme kuitenkin katsomaan reaaliaikaisia tietojasi vain esimerkiksi muutaman kerran päivässä, jotta voit elää mittauksen ajan normaalia arkea ilman jatkuvan seuraamisen vaikutusta.

Mittauksen jälkeen näet vielä syvällisemmän tulosten analysoinnin Firstbeat Life -sovelluksessa. Koko mittausjakson tietojen analyysin myötä tuloksesi voi vielä tarkentua. Tämä on todennäköistä etenkin tehdessäsi ensimmäistä mittausta, sillä data tarkentuu jatkuvasti mitä enemmän mittaat ja analytiikka oppii kehostasi lisää.

Lopullisessa yhteenvedossa näet eri osa-alueiden (stressi ja palautuminen, uni ja liikunta) vuorokausikohtaiset pisteet, kuntotasotuloksen, kehon voimavarojen tilanteen sekä tulosten vertailun viitearvoihin ja suosituksiin. Niiden pohjalta saat myös videosuosituksia ja voit tehdä konkreettisia stressin ja palautumisen hallintaa sekä terveyttä tukevia muutoksia.

Mitä tapahtuu mittauksen ja tulosten jälkeen? Miten Firstbeat Life auttaa eteenpäin?

1-5 vuorokauden pituisen mittauksen jälkeen löydät Firstbeat Life -sovelluksesta mittaustuloksesi sekä niihin perustuvia neuvoja ja tietoa hyvinvoinnistasi ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Nämä auttavat sinua tekemään pieniä, mutta merkittäviä muutoksia arkeesi. Eikä Firstbeat Life ole todellakaan vain kerta mittaus: säännölliset mittaukset auttavat ymmärtämään kehosi reaktioita ja opit, miten eri tekijät vaikuttavat hyvinvointiisi. Saat myös tuloksiisi perustuvia henkilökohtaisia videosuosituksia siitä, mihin voit keskittyä jatkossa.

Mikäli työnantajasi tilaus sisältää henkilökohtaisia valmennuksia, saat myös kahdenkeskisen keskustelun koulutetun Firstbeat-valmentajan kanssa. He kannustavat ja auttavat löytämään juuri sinulle sopivia keinoja oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Firstbeat Life tukee myös kumppaneidemme erilaisia terveys- ja hyvinvointipalveluita, jolloin voit hyödyntää mittaustulosten havaintoja yhdessä alan ammattilaisen ohjauksessa.

Myös Firstbeatin runsaat ja monipuoliset sisällöt sisältävät paljon mielenkiintoista ja hyödyllistä tietoa ja hyvinvointivinkkejä. Kannattaa siis tutustua blogeihin, käyttäjäkokemuksiin ja webinaareihin!

Miten Firstbeat Life -mittausdata eroaa kuluttajatuotteista, esimerkiksi älykelloista?

Datan osalta suurin ero on siinä, että Firstbeat Life tallentaa sykevälivaihtelua suoraan elektrodien kautta, EKG:n tarkkuudella. Suurin osa kuluttajatuotteista puolestaan taas perustuu ranteesta optisesti mitattavaan pulssiin. Firstbeat Life -ratkaisu tarjoaa erittäin tarkkaan ja luotettavaan dataan pohjautuvaa kokonaisvaltaista ja ymmärrettävää tietoa omasta kehosta ja fysiologiasta niin levossa kuin liikkeessä – lisää eri ratkaisujen hyödyistä ja eroista voit lukea blogistamme.  Sykevälivaihtelun mittaamisesta ja tieteestä Firstbeatin taustalla taas löydät lisätietoa täältä.

Menikö Firstbeat Life Virtual Launch -tapahtuma sinulta ohi? Katso tallenne tapahtumasta!

Haluatko johtaa itseäsi paremmin? Tai kiinnostaako sinua työnantajana tutustua siihen miten Firstbeat Life voisi hyödyttää teidän organisaatioanne?

Tutustu ja jaa

Lisää artikkeleita

Lisääntyvätkö vai hiipuvatko kehosi voimavarat?

Blogi #Stressi & Palautuminen #Työkykyjohtaminen #Firstbeat Life

Lisääntyvätkö vai hiipuvatko kehosi voimavarat?

Kohtaamme päivän aikana monenlaista kuormitusta: kiirettä, stressiä, jatkuvaa ärsyketulvaa ja fyysistä rasitusta – mutta myös innostumista, jännitystä, riemua ja vaikkapa riehakasta tanssimista. Kokonaiskuormitus tarkoittaa kaikkea fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista…